Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,8% στις εισαγωγές φυσικού αερίου το 2022

Παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στο ποσοστό εισαγωγών φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου ως προς την τεχνική δυναμικότητά τους, από 50,3% σε 53,2%, όσο και στο ποσοστό παραδόσεων φυσικού αερίου στα σημεία εξόδου ως προς την τεχνική δυναμικότητά τους, από 26,4% σε 27,8%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,8% στις εισαγωγές φυσικού αερίου το 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία για τη μεταφορά φυσικού αερίου, μέσω αγωγών,στην Ελληνική επικράτεια, για τo έτος 2022.

Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ):

  • Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου ανήλθε σε 1.466 χιλιόμετρα. Ειδικότερα, 512 χιλιόμετρα αφορούσαν στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και 954 χιλιόμετρα στους αγωγούς τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της Χώρας. Το μήκος του δικτύου δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το 2021.
  • Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου ανήλθαν το 2022 σε 3.747 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,9% σε σχέση με το 2021, όπου οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε 4.796 χιλ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε νέες υποδομές ανήλθαν σε 121.563 χιλ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 316,1% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επενδύσεις του 2021, οι οποίες ανήλθαν σε 29.213 χιλ. ευρώ.
  • Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσότητες (παραλαβές) φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), κατά το έτος 2022 παρατηρήθηκε αύξηση 10,8% σε σχέση με το 2021. Ομοίως, αύξηση κατά 11,1% παρουσίασαν οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες (παραδόσεις) φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του ΕΣΦΑ, το 2022 σε σύγκριση με το 2021.
  • Το μεταφορικό έργο κατά το 2022 ανήλθε σε 504,8 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (Mtkm), παρουσιάζοντας μείωση κατά 55,2% σε σχέση με το 2021, που ήταν 1.227,9 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (Mtkm).
  • Κατά το 2022 σε σύγκριση με το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στο ποσοστό εισαγωγών φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου ως προς την τεχνική δυναμικότητά τους, από 50,3% σε 53,2%, όσο και στο ποσοστό παραδόσεων φυσικού αερίου στα σημεία εξόδου ως προς την τεχνική δυναμικότητά τους, από 26,4% σε 27,8%.

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ):

Εκτός από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) υφίσταται και το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο αποτελείται από τον διασυνδετήριο αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline) και από τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Μέσω του αγωγού TAP μεταφέρεται φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη και το μήκος του στην Ελληνική επικράτεια ανέρχεται σε 550,8 χιλιόμετρα. Η λειτουργία του αγωγού TAP ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020. Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) έχει μήκος στην Ελληνική επικράτεια 31,6 χιλιόμετρα και η λειτουργία του αγωγού ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v