Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Space Hellas θα εκσυγχρονίσει ψηφιακά το Λιμενικό Σώμα

Η εισηγμένη είναι ο ανάδοχος του έργου «Προμήθεια πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Η Space Hellas θα εκσυγχρονίσει ψηφιακά το Λιμενικό Σώμα

Την αναγκαιότητα προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού τελικού χρήστη (φορητού και σταθερού) για την εκτέλεση εργασιών και την ενίσχυση της δυνατότητας πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων και ασύρματης πρόσβασης για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή θα καλύψει η Space Hellas

Η εταιρεία  επελέγη από την ΚτΠ ανάδοχος του έργου «Προμήθεια πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» αντί του συνολικού ποσού 3,56 εκατ. ευρώ.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η δυναμική επέκταση στη χρήση νέων τεχνολογιών και η απαιτούμενη ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς εξελίξεις περιλαμβάνει αφενός την ενίσχυση του Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  με τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν τα στελέχη του, αφετέρου στην ενίσχυση της υιοθέτησης από τον Φορέα, κουλτούρας απομακρυσμένης εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ) διατυπώνει την αναγκαιότητα προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού τελικού χρήστη (φορητού και σταθερού) για την εκτέλεση εργασιών και την ενίσχυση της δυνατότητας πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων και ασύρματης πρόσβασης. Ο αδιάλειπτος εκσυγχρονισμός του Φορέα με νέες εφαρμογές επιβάλλει τη συνεχή αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού γραφείου, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι δυνατότητες διενέργειας ελέγχων και εργασιών εκτός κλειστού χώρου εργασίας. Επιπλέον, θα καλυφθούν ανάγκες σε συσκευές εκτύπωσης – σάρωσης καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός έχει ξεπεράσει οκτώ συναπτά έτη λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Σύμβαση αφορά στην προμήθεια του ακολούθου εξοπλισμού και συστημάτων επικοινωνίας, όπως αποτυπώνονται και αναλυτικά στην από 18/11/2021 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε»:

 1. Σταθερός μηχανογραφικός εξοπλισμός (Η/Υ) με παρελκόμενα και οθόνες τουλάχιστον 24''
 2. Φορητός μηχανογραφικός εξοπλισμός (φορητοί Η/Υ)
 3. Φορητός μηχανογραφικός εξοπλισμός (Tablets ruggedized)
 4. Φορητοί Η/Υ για τις διαδραστικές αίθουσες τηλεκπαίδευσης
 5. Πολυμηχανήματα βαρέως τύπου (με 5ετή εγγυημένη λειτουργία)
 6. Συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access Point)
 7. Συστήματα τηλεδιασκέψεων με παρελκόμενα

Η ως άνω προμήθεια εστιάζει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να ενισχυθεί η ανταπόκριση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στις διενεργούμενες επιχειρήσεις και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων. Η υλοποίησή της θα προσδώσει προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων, και στη δυνατότητα συντονισμού και επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών με το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, με απώτερο στόχο την υψηλού βαθμού βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης των στελεχών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Στόχοι και Έκταση του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η επίτευξη ενίσχυσης της εθνικής ικανότητας μέσω παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού στα στελέχη και στις εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκειμένου να αναβαθμισθεί το επίπεδο εργασίας και η ανταπόκριση των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η υλοποίηση της Σύμβασης θα ενισχύσει τη δυνατότητα συντονισμού και επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών με το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με στόχο την πολυ-επίπεδη βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης των στελεχών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, η υλοποίηση της συγκεκριμένη Σύμβασης θα συμβάλει στην επάρκεια σε τεχνολογικά προηγμένα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων. Ενδεικτικά, αναφέρονται η προμήθεια αναβαθμισμένων συστημάτων τηλεδιασκέψεων, η προμήθεια εξοπλισμού, όπως φορητών υπολογιστών, συσκευών ασύρματης πρόσβασης και άλλων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων επικοινωνίας, όπως αποτυπώνονται και αναλυτικά στην από 18/11/2021 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε»:

 • Σταθερός μηχανογραφικός εξοπλισμός (Η/Υ) με παρελκόμενα και οθόνες τουλάχιστον 24''
 • Φορητός μηχανογραφικός εξοπλισμός (φορητοί Η/Υ)
 • Φορητός μηχανογραφικός εξοπλισμός (Tablets ruggedized)
 • Φορητοί Η/Υ για τις διαδραστικές αίθουσες τηλεκπαίδευσης
 • Πολυμηχανήματα βαρέως τύπου (με 5ετή εγγυημένη λειτουργία)
 • Συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access Point)
 • Συστήματα τηλεδιασκέψεων με παρελκόμενα

Η ως άνω προμήθεια εστιάζει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να ενισχυθεί η ανταπόκριση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στις διενεργούμενες επιχειρήσεις και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων. Η υλοποίησή της θα προσδώσει προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων, και στη δυνατότητα συντονισμού και επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών με το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, με απώτερο στόχο την υψηλού βαθμού βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης των στελεχών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v