Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φρέσκο χρήμα από ΕΣΠΑ για επαγγελματίες, κάμπινγκ και... upper class καταλύματα

Πώς θα μοιραστούν τα 350 εκατ. ευρώ των δύο νέων δράσεων του ΕΣΠΑ. Ποιους αφορούν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

Φρέσκο χρήμα από ΕΣΠΑ για επαγγελματίες, κάμπινγκ και... upper class καταλύματα

Συνολικά 350 εκατ. ευρώ πρόκειται να «πέσουν» το επόμενο διάστημα στην αγορά μέσω ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο ποσό θα κατευθυνθεί -μέσω δύο νέων δράσεων που θα ανοίξουν τον Νοέμβριο- σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δεν δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, οι οποίες για το επενδυτικό τους σχέδιο μπορούν να λάβουν έως και 400.000 ευρώ.

Στη δράση «Ενίσχυση ίδρυσης νέων ΜμΕ» θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και ελεύθεροι επαγγελματίες, και στην «Ενίσχυση Ίδρυσης νέων τουριστικών ΜμΕ» ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω, camping, τουριστικά καταλύματα τύπου Airbnb και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω, δυναμικότητας 12 κλινών. Δηλαδή «upper class» καταλύματα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, θα υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ενώ οι δαπάνες θα αρχίσουν να μετρούν από την προκήρυξη των προγραμμάτων.

Στις προϋποθέσεις ένταξης και για τις δύο δράσεις προβλέπεται ότι θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου, αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Ποιες είναι οι νέες δράσεις

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει δωδεκάμηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση, ενώ οι βασικές επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτήρια, εγκαταστάσεις, τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου), κ.ά.

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»: Η δράση, προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Δηλαδή επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, η δράση προβλέπει ότι αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και τις εξής προδιαγραφές:

  • Ξενοδοχεία που είναι 4 αστέρων και με δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με 3 αστέρια και άνω
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, (σ.σ. δυναμικότητας 3 κατοικιών και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο Σήμα MHTE).
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω και έχουν ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v