Δύο λύσεις για υψηλότερο τόκο από τις προθεσμιακές καταθέσεις

Λανσάρονται νέα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια με χρονική διάρκεια που πλησιάζει πολύ την αντίστοιχη των προθεσμιακών καταθέσεων. Σκληρός ανταγωνισμός και από τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Η στάση των τραπεζών.

Δύο λύσεις για υψηλότερο τόκο από τις  προθεσμιακές καταθέσεις

Στην έκδοση αμοιβαίων κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που έχουν πολύ περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με τις προθεσμιακές καταθέσεις προχωρούν οι τράπεζες.

Συγκεκριμένα, τα Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ετησίου μερίσματος ξεκίνησαν να λανσάρονται στην ελληνική αγορά από το φθινόπωρο του 2022 και συνήθως διακρίνονταν για τη μακρόχρονη διάρκειά τους (συνήθως τρία ή πέντε έτη). Απευθύνονταν δηλαδή και αυτά στους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, προσέφεραν σαφώς υψηλότερες ετήσιες αποδόσεις (yields) σε σύγκριση με τις προθεσμιακές καταθέσεις, ωστόσο είχαν δύο σημεία σαφούς διαφοροποίησης:

  • Πρώτον, είχαν πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, καθώς οι περισσότεροι αποταμιευτές συνηθίζουν να δεσμεύουν τα χρήματά τους στις τράπεζες για διάστημα μεταξύ έξι και δεκαοκτώ μηνών.
  • Δεύτερον, συνεπάγονταν και κάποιο ρίσκο, καθώς πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος ενός default στις ομολογιακές τοποθετήσεις που επιλέγει κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις εκδόσεων Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν χρονική διάρκεια η οποία να μη διαφοροποιείται σημαντικά από την αντίστοιχη του προθεσμιακού καταθέτη. Έτσι, αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πιο κοντά στις διαθέσεις και τις προτιμήσεις των προθεσμιακών καταθετών σε σχέση με τα προηγούμενα.

Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα (μέσω της θυγατρικής της ΑΕΔΑΚ) μέχρι το τέλος Οκτωβρίου προσέφερε Ομολογιακό Α/Κ 18μηνης διάρκειας και αμέσως μετά (Νοέμβριος) ξεκίνησε να λανσάρει το Α/Κ Δήλος Extra Income 24 Months, το οποίο λήγει στις 29/12/2025, με αθροιστική προσδοκώμενη (όχι εγγυημένη) απόδοση 5,9% (εφόσον όλα τα ομόλογα του Α/Κ αποπληρωθούν κανονικά).

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς (και αυτή προφανώς μέσω της θυγατρικής της ΑΕΔΑΚ) ξεκίνησε ήδη τη διάθεση του Α/Κ Πειραιώς Εισοδήματος 2025 18 μηνών Ευρωπαϊκό Ομολογιών, το οποίο προσφέρει εκτιμώμενη (όχι εγγυημένη) συνολική απόδοση στη λήξη του 18μηνου 4,2%.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κίνηση των ίδιων των τραπεζών να μεταφέρουν ένα τμήμα των αποταμιεύσεων των πελατών τους από τις καταθέσεις (κατά κύριο λόγο από τις προθεσμιακές) σε Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποδίδεται σε τρεις λόγους: Στο να ικανοποιήσουν με μεγαλύτερες αποδόσεις (αλλά και ρίσκο) τους πελάτες τους, στο να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με τόκους σε μια περίοδο που τα επιτόκια έχουν ανεβεί και τέλος στο να αποκομίσουν -είτε οι ίδιες είτε οι θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ- σημαντικά έσοδα από προμήθειες (εισόδου, διαχείρισης).

Πέραν όμως από τα Αμοιβαία Κεφάλαια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, οι προθεσμιακές καταθέσεις δέχονται οξύ ανταγωνισμό και από τις τακτικές εκδόσεις Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία διαθέτουν -πρωτογενώς και δευτερογενώς- τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και ΑΕΠΕΥ. Τα συγκεκριμένα προϊόντα (διάρκειας μεταξύ τριών και δώδεκα μηνών) απολαμβάνουν ετησιοποιημένο επιτόκιο μεταξύ 3,5% και 4% και θεωρούνται τοποθετήσεις αμελητέου (αν όχι μηδενικού) ρίσκου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v