Επίσκεψη ΣΕΒ στα γραφεία της Natech στα Ιωάννινα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης στελεχών του οργανισμού στην Ήπειρο. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Επίσκεψη ΣΕΒ στα γραφεία της Natech στα Ιωάννινα

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας στελεχών του ΣΕΒ με τη διοίκηση της Natech στην έδρα της εταιρείας, στα Ιωάννινα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης στελεχών του οργανισμού στην Ήπειρο. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, εστιάστηκε σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και στήριξης της περιοχής, καθώς και στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αποκέντρωσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση εργασίας, συζητήθηκαν ενέργειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί αλλά και οι δράσεις που απαιτούνται για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα Γιάννενα. Επισημάνθηκε ότι, ενώ η βελτίωση των υποδομών έχει ήδη συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού προορισμού, απαιτείται περισσότερη προσπάθεια αλλά και εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων προκειμένου να διατηρήσουν ή να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή, αφού η προσέλκυση προσωπικού αναδεικνύεται ως καίριας σημασίας ζήτημα για τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται, ή σκοπεύουν να το κάνουν, στην Ήπειρο.

Η διοίκηση της Natech επεσήμανε ότι η εδραίωση των Ιωαννίνων ως κόμβου τεχνολογίας, κυρίως λόγω του Πανεπιστημίου αλλά και εταιρειών όπως η ίδια, θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, υπό προϋποθέσεις όπως η δημιουργία επιπλέον υποδομών για τη φιλοξενία εταιρειών τεχνολογίας αλλά και της αεροπορικής σύνδεσης της πόλης με την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο CEO της Natech, κ. Θανάσης Ναυρόζογλου: «Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος σε μια προσπάθεια άντλησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, τόσο στην περιοχή της Ηπείρου -της οποίας οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι ενθαρρυντικές- όσο και σε άλλες περιφέρειες της χώρας». Όπως τόνισε ο κ. Ναυρόζογλου, «Στο υφιστάμενο πλαίσιο δεν είναι και τόσο σαφές αν είναι πιο συμφέρον να συσταθεί κάποια επιχείρηση στο εξωτερικό και να λειτουργεί στην Ελλάδα ή να γίνει σύσταση επιχείρησης στην ελληνική περιφέρεια».

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στις διαδικασίες οι οποίες χρήζουν βελτίωσης για την έγκριση και χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, ενώ τέθηκε το ζήτημα προώθησης της ανάπτυξης από την πλευρά της πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψιν το αυξημένο κόστος μετακίνησης εκτός νομού. «Μία πιθανή λύση θα ήταν η παροχή αυξημένου ποσοστού μοριοδότησης για ψηφιακά έργα, όπου λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος διαμονής των εργαζομένων πέραν της δραστηριότητας της εταιρείας στην περιφέρεια», πρότεινε ο κ. Ναυρόζογλου.

Η αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΕΒ αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός στηρίζει την αποκεντρωμένη επιχειρηματικότητα, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε τη στρατηγική σημασία που έχουν οι συναντήσεις με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας για τον ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι η βιομηχανία προσφέρει πολλές καλές θέσεις εργασίας και αμοιβές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v