ΣΕΒΤ: Διαδικαστικό το θέμα που προέκυψε με τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πρόκειται για ένα καθαρά διαδικαστικό και ήσσονος σημασίας θέμα που ανέκυψε, προσωρινά, κατά την επικοινωνία του Κλιμακίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη Γραμματεία, σημειώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

ΣΕΒΤ: Διαδικαστικό το θέμα που προέκυψε με τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σε συνέχεια σημερινών δημοσιευμάτων και δημοσιογραφικών ερωτήσεων, που δεχτήκαμε σχετικά με εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), αναφορικά με έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν 26 μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2021, στα γραφεία του Συνδέσμου, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ένα καθαρά διαδικαστικό και ήσσονος σημασίας θέμα που ανέκυψε, προσωρινά, κατά την επικοινωνία του Κλιμακίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη Γραμματεία του Συνδέσμου, το οποίο δεν αφορά σε παράβαση του ουσιαστικού δικαίου του ανταγωνισμού, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Από τον Σύνδεσμο δόθηκαν όλα τα στοιχεία και οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν στο Κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τον έλεγχο, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. 

Επ. Ανταγωνισμού: Ερευνα για παρεμπόδιση ελέγχου στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων

Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα από ανακοίνωση της Επ. Ανταγωνισμού, «η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «EA») θα συνεδριάσει στις 25 Ιανουαρίου 2024 για να εξεταστεί η Έκθεση της Εισηγήτριας Χ. Βλάχου, η οποία αφορά, κατ’ άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, τις ενέργειες της ένωσης επιχειρήσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων» (εφεξής και «ένωση επιχειρήσεων») και φυσικού προσώπου (εφεξής και «φ.π.»), κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ως άνω ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος διατάχθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης ή/και κάθετων συμπράξεων.

Στην Έκθεση της Εισηγήτριας προτείνεται, κατά το σκεπτικό αυτής, να διαπιστωθεί ότι η ανωτέρω ένωση επιχειρήσεων και το φ.π. παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 και να επιβληθεί πρόστιμο στην ένωση επιχειρήσεων.

Η Έκθεση της Εισηγήτριας δεν αφορά στη διερεύνηση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, αλλά μόνο σε ενδεχόμενη παραβίαση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 περί δυσχέρανσης – παρεμπόδισης της έρευνας με βάση τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην ως άνω ένωση επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Έκθεση της Εισηγήτριας δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v