«Αγκάθι» για τα ΤΕΑ το νέο φορολογικό καθεστώς

Τι αλλάζει στη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Γιατί εκπρόσωποι των ταμείων αλληλοβοήθειας εκτιμούν ότι τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

«Αγκάθι» για τα ΤΕΑ το νέο φορολογικό καθεστώς

Τη ριζική αναμόρφωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που θα μείνει ανοικτό για σχόλια και παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερόμενων, μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, και κατά συνέπεια ανοικτό και σε τροποποιήσεις, έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τον πυρήνα του νομοσχεδίου, όπου θεσμοθετούνται όλες οι αλλαγές στην Επαγγελματική Ασφάλιση και στα Ταμεία Συμπληρωματικών Παροχών, με αιχμή τη φορολόγηση των παροχών, τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεργοδοτικών ΤΕΑ και τη μερική εξομοίωση των Ταμείων αυτών με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια των ιδιωτικών εταιρειών.

Σήμερα, στα ΤΕΑ είναι ασφαλισμένοι λίγο περισσότεροι από 60.000 εργαζόμενοι, παρότι ο θεσμός λειτουργεί στη χώρα μας από το 2002. Σύμφωνα δε, με τους εκπροσώπους τους, το υπό θεσμοθέτηση νέο θεσμικό πλαίσιο εγκυμονεί κινδύνους για το μέλλον των ΤΕΑ, τα οποία πλέον θα κληθούν να «συμπορευτούν» και μάλιστα με μη ανταγωνιστικούς όρους, με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Ειδικά για τη φορολόγηση, ορίζεται ότι για έως 5 έτη ασφάλισης, ο φόρος θα είναι 10% για επικούρηση (σύνταξη) και 20% για εφάπαξ, από 6-15 έτη ασφάλισης, 7,5% για περιοδική παροχή και 15% για εφάπαξ, από 16-25 έτη ασφάλισης, ορίζεται φόρος 5% για περιοδική παροχή και 10% για εφάπαξ κι από 26 έτη και άνω, 2,5% για περιοδική παροχή και 5% για εφάπαξ. Οι συντελεστές υπόκεινται σε προσαύξηση κατά 50%, εάν πρόκειται για είσπραξη από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Για όσους ασφαλιστούν μετά τα 55 έτη, επιβάλλεται προσαύξηση 5% για κάθε έτος που υπολείπεται των πέντε ετών ασφάλισης. Αντίστοιχα ορίζεται η φορολόγηση και για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ειδικά για τα ΤΕΑ (και όχι για τα ομαδικά συμβόλαια) δημιουργείται νέο καταστατικό που θα διέπει τη δημιουργία των Ταμείων και θα καθορίζει τις βασικές παραμέτρους της λειτουργίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας είναι να υπάρχουν το λιγότερο 80 μέλη ενώ η λειτουργία θα διακόπτεται εάν έχουν απομείνει λιγότερα από 50 μέλη σε κάποιο ΤΕΑ. Δίνεται το δικαίωμα δημιουργίας και πολυεργοδοτικών Ταμείων, που θα μπορούν να προέρχονται από συνεργασία επιχειρήσεων ή κλάδων.

Η παροχή θα χορηγείται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ. Μοναδική περίπτωση να χορηγείται η παροχή στο 55ο έτος ηλικίας, μετά από 20 χρόνια ασφάλισης στο ΤΕΑ, είναι να τερματίζεται η εργασιακή σχέση, χωρίς τη βούληση του εργαζόμενου ή να εντάσσεται σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Ως Αρμόδια Αρχή για να διεξάγει ελέγχους στον β’ πυλώνα Ασφάλισης ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας από την 1.1.2025.

Επίσης, μετά από δύο χρόνια θα μετατραπούν σε προαιρετικής ασφάλισης τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας που έως τώρα θεωρούνται υποχρεωτικής ασφάλισης, διάταξη που επίσης προκαλεί αντιδράσεις, κυρίως για το ποιοι θα είναι οι νέοι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν σε αυτά τα ταμεία, με τους εκπροσώπους τους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v