ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη μισθωτή εργασία

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία για το 2022. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως τις 29/12/2023.

ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη μισθωτή εργασία

Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, με παράλληλη μισθωτή εργασία για το έτος 2022.

Παράλληλα, αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και, συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές μη μισθωτών» και η ταυτοποίηση χρήστη γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

Στην εν λόγω εκκαθάριση εντάσσονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2022.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αποτυπώνονται ως εξής:

Το συνολικό πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 311.568.

Από αυτούς, προκύπτει:

  • χρεωστική εκκαθάριση: αριθμός ασφαλισμένων 211.939/οφειλόμενο ποσό 147.246.193,21 ευρώ
  • πιστωτική εκκαθάριση: αριθμός ασφαλισμένων 30.817/πιστωτικό υπόλοιπο 14.279.737,72 ευρώ
  • μηδενική εκκαθάριση: αριθμός ασφαλισμένων 68.812
Το χρεωστικό υπόλοιπο μπορεί να καταβληθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως τις 29/12/2023.

Για τους ασφαλισμένους με πιστωτική εκκαθάριση, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά «αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων» στην περίπτωση που επιθυμούν να τους επιστραφεί το ποσό, αντί να κρατηθεί στον λογαριασμό τους για συμψηφισμό με επόμενες εισφορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v