Δεύτερη ευκαιρία για να κλείσουν φορο-υποθέσεις εκτός Δικαστηρίων

Αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2024 μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών οι ενδιαφερόμενοι. Οι «διευκολύνσεις» της Εφορίας για να αποτραπεί η δικαστική οδός.

Δεύτερη ευκαιρία για να κλείσουν φορο-υποθέσεις εκτός Δικαστηρίων

Μια ακόμα ευκαιρία για τους φορολογούμενους να κλείσουν με ευνοϊκούς όρους, μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών, παρατείνοντας τη σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Αρκεί μια αίτηση στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών, αποδοχή της πρότασής της και καταβολή του 30% της οφειλής εντός 5 ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού. Το υπόλοιπο της οφειλής ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις, ενώ το κίνητρο, πέραν της απεμπλοκής από τις δικαστικές αίθουσες είναι η μείωση προστίμων και προσαυξήσεων έως και κατά 75%.

Η προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης λήγει την 31η Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στοιχεία του ΥΠΕΘΟ δείχνουν ότι από το Νοέμβριο του 2020 έχουν κατατεθεί στην επιτροπή 5.349 υποθέσεις, στις οποίες το συνολικό καταλογισθέν ποσό από τις εφορίες ανέρχεται στα 901,5 εκατ. Οι προτάσεις συμβιβασμού της Επιτροπής αντιστοιχούν σε 590,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσοι αποδέχθηκαν την πρόταση είχαν κατά μέσο όρο έκπτωση 34,6% επί του ποσού που είχε καταλογισθεί από τις εφορίες.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται 755 υποθέσεις από την επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, να έχουν εξετασθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται πως απορρίφθηκαν και εισάγονται εκ νέου στο Δικαστήριο.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr από όπου και εκδίδεται ηλεκτρονικά αριθμός φακέλου.

Επί του αιτήματος η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή, οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από τον φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού, το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v