Κινήσεις για να ξεμπλοκάρουν οι «διεθνείς» συντάξεις

Πώς θα ξεπεραστεί, σταδιακά, το «αγκάθι» των δύσκολων συνταξιοδοτικών υποθέσεων που αφορούν μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το εξωτερικό. Από ποιους γίνεται η αρχή.

Κινήσεις για να ξεμπλοκάρουν οι «διεθνείς» συντάξεις

Ταχύτερη απονομή των περίπου 16.000 διεθνών συντάξεων αλλά και άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων για θέματα παροχών σε χρήμα, σηματοδοτεί η έναρξη εφαρμογής του «αναλογιστικού ισοδύναμου», μέσω της ενεργοποίησης νέου λογισμικού στον ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που σε συνδυασμό με την προσπάθεια για πλήρη διασύνδεση του Φορέα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφορικών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI), αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια να λυθεί ένα θέμα που παραμένει ανοικτό εδώ και πολλά χρόνια.

Τα θέματα των διεθνών συντάξεων έχουν μείνει ανοικτά για πάνω από μια πενταετία και έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εργαστεί, κυρίως, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δεν μπορούσαν να μεταφέρουν στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, βάσει των προβλέψεων της ενωσιακής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εργαζομένων αυτής της κατηγορίας ήταν το 2022, όταν και θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του «αναλογιστικού ισοδύναμου», περίπου 2.100 και ο χρόνος αναμονής υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τα πέντε με έξι έτη.

Πλέον, τέθηκε σε λειτουργία το απαιτούμενο λογισμικό ώστε να λειτουργήσει το «αναλογιστικό ισοδύναμο», που στην πράξη, αφορά τη ρύθμιση με ενιαίους κανόνες -και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία- της δυνατότητας να μεταφέρονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα από και προς το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, για τους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά όργανα ή διεθνείς οργανισμούς, που έχουν καταγράψει χρόνο ασφάλισης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όπως κατά καιρούς έχει επισημαίνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, πρόκειται για «δύσκολες» συνταξιοδοτικές υποθέσεις, όχι μόνο λόγω των εγγενών προβλημάτων του ελληνικού φορέα, αλλά και γιατί εμπλέκονται και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του εξωτερικού. Πλέον, θα ενταχθούν στη διαδικασία με το νέο λογισμικό όλες οι αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες έχουν υποβληθεί από 13/05/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και μετά. Οι αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν τις 13/05/2016 εξετάζονται με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Όσον αφορά, τέλος, τις αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, το νέο θεσμικό πλαίσιο καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις.

Σε συνδυασμό, δε, με το σύστημα EESSI που αποτελεί ένα κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να συνδέονται τα συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης όλων των παραπάνω χωρών, η διοίκηση του Φορέα αναμένει σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης των συντάξεων αλλά και διακίνησης πληροφορίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και των φορέων των κρατών-μελών, την κατάργηση της έντυπης ανταλλαγής πληροφοριών, την αύξηση ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και βέβαια την παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους χρόνους διεκπεραίωσης και τον αριθμό των υποθέσεων.

Στο σύστημα εντάσσονται σταδιακά οι 26 οργανικές δομές του e-EΦΚΑ και αφορά σε πρώτη φάση τους τομείς:

  • Παροχές ασθενείας σε χρήμα
  • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
  • Παροχές σε χρήμα, λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας
  • Απονομή διεθνών συντάξεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v