Ποιες παροχές «αυγατίζουν» με την αύξηση της Εθνικής Σύνταξης

Αναλυτικά και οι 9 περιπτώσεις συντάξεων που αναπροσαρμόζονται εξαιτίας της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης, από την 1η Ιανουαρίου 2024. Πώς τα έτη ασφάλισης επηρεάζουν το ύψος της τελικής παροχής.

Ποιες παροχές «αυγατίζουν» με την αύξηση της Εθνικής Σύνταξης

Κατά 12,41 ευρώ αυξάνεται η εθνική σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ στις περιπτώσεις με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης, η αύξηση περιορίζεται στα 11,17 ευρώ.

Η προβλεπόμενη με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 αύξηση του τμήματος τής εθνικής σύνταξης κατά 3% από 1-1-2024, από 413,76 ευρώ σε 426,17 ευρώ με 20 χρόνια ασφάλισης και από 372,38 ευρώ σε 383,55 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης, που αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων τής χώρας μας («παλαιών» και «νέων»), θα επηρεάσει επιπρόσθετα και 9 σημαντικές κατηγορίες συντάξεων.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ-Πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) Αλέξη Π. Μητρόπουλο, και την Διδάκτωρ – Δικηγόρο Αγγελική Α. Μητροπούλου η προβλεπόμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 αύξηση του τμήματος της εθνικής σύνταξης κατά 3%, οδηγεί σε ποσό 426,17 € από 413,76 €, με 20 χρόνια ασφάλισης.

Για λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης, η εθνική σύνταξη είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος. Έτσι, το ποσό για 15 χρόνια ασφάλισης, διαμορφώνεται στα 383,55 ευρώ από 372,38 ευρώ που είναι σήμερα.

  1. Αντιστοίχως, η εθνική σύνταξη στις συντάξεις αναπηρίας -ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου- θα έχει αύξηση από 170,46 ευρώ έως 426,17 ευρώ μεικτά.
  2. Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις χηρείας (λόγω θανάτου), διαμορφώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 στα από 426,17 ευρώ και βαίνει μειούμενη κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία στα 383,55 ευρώ μεικτά, με βάση τον χρόνο ασφάλισης του θανόντα.
  3. Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις ανασφαλίστων φθάνει στα 383,46 ευρώ μεικτά από 372,30 ευρώ που είναι σήμερα.
  4. Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις των ομογενών, αναπροσαρμόζεται από τις αρχές του χρόνου σε 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ σήμερα.
  5. Η εθνική σύνταξη στις προσωρινές συντάξεις διαμορφώνεται, επίσης, στα 426,17 ευρώ μεικτά.
  6. Το πλαφόν, ήτοι το ανώτατο όριο των κύριων συντάξεων που μπορεί να λάβει ένας υψηλοσυνταξιούχος ή πολυσυνταξιούχος θα φθάσει στα 5.114,04 ευρώ, δεδομένου ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μίας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, δεν μπορεί, βάσει νόμου, να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης (12 Χ 426,17=5.114,04 ευρώ).
  7. Η εθνική σύνταξη στις πρόωρες (μειωμένες) εθνικές συντάξεις θα κυμανθεί από 268,49 ευρώ έως 298,31 ευρώ μεικτά, ανάλογα πάντα με τον χρόνο ασφάλισης.
  8. Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις των υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων, αυξάνεται στα 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ μεικτά, που είναι σήμερα.
  9. Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και λόγω επαγγελματικής νόσου, διαμορφώνεται στα 852,34 ευρώ από 827,52 ευρώ μεικτά καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για 20 έτη ασφάλισης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v