Κλίνες και ΜΕΘ από το ΝΙΜΤΣ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κλίνες και ΜΕΘ από το ΝΙΜΤΣ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Την παραχώρηση 50 κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 για χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2024 και έως και 31 Μαρτίου 2024 προβλέπει κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής ‘Αμυνας και Υγείας.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/ 3.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ‘Αμυνας και Υγείας (Β5821). Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ` υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v