Αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το 4ο τρίμηνο του 2023

Τέσσερις στους 10 CEOs δήλωσαν βέβαιοι ότι ο νέος φορολογικός νόμος θα αυξήσει τα έσοδα, ενώ προβλέπουν αποκλιμάκωση επιτοκίων εντός του 2024. Έρευνα από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την ICAP CRIF.

Αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το 4ο τρίμηνο του 2023

Στις 170 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2023, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.570 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 11/12/2023 - 31/12/2023.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) επανήλθε σε ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 170 μονάδες έναντι 155 το προηγούμενο τρίμηνο. Η επαναφορά του δείκτη στην ανοδική τάση εκφράζει την εμπιστοσύνη και αισιοδοξία των CEOs για την εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων που διοικούν, η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα παρά την πρόσκαιρη κάμψη του προηγούμενου τριμήνου που οφείλεται σε συγκυριακά γεγονότα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με υψηλότερη άνοδο στον δείκτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε άνοδο στις 163 μονάδες και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) στις 176 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 4ο τρίμηνο του 2023:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 234 μονάδες έναντι 198 το προηγούμενο τρίμηνο επαναφέροντας τον δείκτη στην τάση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο έτος. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 54% έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο. Σημαντική είναι η κλαδική διαφοροποίηση όπου το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε 61% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 74% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε αύξηση στις 213 μονάδες έναντι 176 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 54% (ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 195 μονάδες έναντι 179 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν διαμορφώθηκε σε 47%, ποσοστό που αυξάνεται σε 58% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε άνοδο στις 193 μονάδες έναντι 173 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 48% (έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 58% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε αύξηση στις 136 μονάδες έναντι 122 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 61% έναντι 52% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 70% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 156 μονάδες έναντι 144 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 62%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 68% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε συγκρατημένη άνοδο στις 137 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 38%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 48%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε στις 155 μονάδες έναντι 149 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 42%, μερίδιο που αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δείκτες παρουσίασε πτώση στις 115 μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 44% (έναντι 54% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 163 μονάδες έναντι 154 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 52% έναντι 45% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων από την εφαρμογή του νέου φορολογικού νομού. Το 44% των CEOs είναι βέβαιοι ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν (ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων). Το 36% των CEOs θεωρούν ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα είναι μικρή, ενώ ένας στους πέντε CEOs πιστεύει ότι ο νέος φορολογικός νόμος δεν θα οδηγήσει σε αυξημένα φορολογικά έσοδα. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον να προβλέψουν αν στο 2024 θα υπάρξει αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Το 42% απάντησε θετικά (ποσοστό που αυξάνεται σε 61% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων) ενώ το 22% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Παράλληλα το 36% των CEOs θεωρούν ότι η εξέλιξη των επιτοκίων το 2024 θα είναι αβέβαιη (ποσοστό που αυξάνεται σε 42% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων).

Δήλωση κ. Βασίλη Ραμπάτ, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ:

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 4ο τρίμηνο του 2023 επανέκαμψε μετά την συγκυριακή πτώση του κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη εκφράζει την επάνοδο του θετικού κλίματος μεταξύ των CEOs που στηρίζεται στις ευοίωνες εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία με παράλληλη αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας που θα μειώσει την πίεση στο κόστος των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Επιπλέον οι CEOs στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι με τον νέο φορολογικό νόμο τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ενώ αξιόλογο μερίδιο των CEOs προβλέπουν μείωση επιτοκίων το 2024.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v