ΑΣΕΠ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 160 θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

ΑΣΕΠ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 160 θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα

Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 6Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 14:00.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Το ΑΣΕΠ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v