Ενωση Τραπεζών: Στο 1,83% το επιτόκιο στις προθεσμιακές έως 1 έτος

Το spread (περιθώριο) στην Ελλάδα μειώνεται σταδιακά, καθώς υπήρξαν αυξήσεις στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά και μειώσεις στα επιτόκια νέων δανείων, σύμφωνα με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών.

Ενωση Τραπεζών: Στο 1,83% το επιτόκιο στις προθεσμιακές έως 1 έτος

Στις προθεσμιακές καταθέσεις έως 1 έτος, το επιτόκιο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4 μ.β. και ανήλθε στο 1.83% (Νοέμβριος 2023: 1,79%) στους ιδιώτες και κατά 11 μ.β. στις επιχειρήσεις και ανήλθε στο 3,25% (Νοέμβριος 2023: 3,14%), σύμφωνα με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών.

Σε ότι αφορά τα νέα δάνεια, και ιδίως τις χορηγήσεις στεγαστικών το επιτόκιο το Δεκέμβριο ανήλθε στο 4,37% έναντι 3,60% το Δεκέμβριο του 2022 (+77 μονάδες βάσης). Στην Ευρωζώνη, το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των στεγαστικών δανείων ήταν 4%, έναντι 2,88% πριν από ένα χρόνο (+112 μονάδες βάσης). Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,06%.

Συμπερασματικά:

Το spread (περιθώριο) στην Ελλάδα μειώνεται σταδιακά, καθώς υπήρξαν αυξήσεις στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά και μειώσεις στα επιτόκια νέων δανείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προσθέτει ανακοίνωση.

Η απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης περιορίζεται, τόσο στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, όσο και στο spread, παρόλο που το κόστος δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές εξακολουθεί να είναι για τις Ελληνικές τράπεζες αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο άλλων Ευρωπαϊκών τραπεζών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v