Τι λέει η εγκύκλιος για την απαλλαγή επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές

Ποιες ανατροπές φέρνει η αύξηση των εισφορών στους μη μισθωτούς κατά 3,46%. Τα νέα δεδομένα για την παράλληλη απασχόληση. Τι αλλάζει και για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης. Ποιες είναι οι νέες τους υποχρεώσεις.

Τι λέει η εγκύκλιος για την απαλλαγή επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές

Ανατροπές φέρνει σε χιλιάδες  μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και αμείβονται με «μπλοκάκι», η αύξηση των εισφορών κατά 3,46%, καθώς για να απαλλαγούν από τις επιπλέον εισφορές θα πρέπει ο μισθός τους να ξεπερνά τα 1.055 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχες αλλαγές ισχύουν και για τους  χρήστες Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ), που είναι περισσότερο γνωστά ως τίτλοι κτήσης - απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. 

Αναλυτικά, οι μισθωτοί που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν διπλές εισφορές, εάν για τις μισθωτές τους υπηρεσίας λαμβάνουν αμοιβή που ξεπερνά τα 1.055 ευρώ και καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές. Αντίθετα, εάν ο μισθός τους είναι μικρότερος, θα πρέπει να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές σύνταξης και ασθένειας, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι σωρευτικά, οι καταβαλλόμενες εισφορές θα πρέπει να καλύπτουν το ύψος της  2ης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι τα 285,87 ευρώ.

Η αύξηση των εισφορών μη μισθωτών κατά 3,46% είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει αντίστοιχα και το ύψος του μισθού που απαιτείται από την εξαρτημένη εργασία καθώς  το ποσό της εισφοράς της 2ης κατηγορίας που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες αναπροσαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου σε 285,87 ευρώ, από 276,31 ευρώ που ήταν πέρυσι. Αντίστοιχα, λοιπόν, αυξήθηκε και ο μισθός που αντιστοιχεί στη δεύτερη αυτή κατηγορία, από 1.020 ευρώ που ήταν το 2023 σε 1.055.  

Οι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση και με μπλοκάκι, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές ως μισθωτοί κάτω από το όριο των 1.055 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η οποία θα αντιστοιχεί στη διαφορά, μέχρι να καλυφθεί το ελάχιστο όριο των 285,87 ευρώ. 

Ειδικά βέβαια για τους νέους με επαγγελματική ηλικία έως 5 χρόνια, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, η ελάχιστη εισφορά που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή τα 238,22 ευρώ, που αναλογούν σε μικτές αποδοχές ύψους 880 ευρώ.

Όσο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ταυτόχρονα στον ίδιο εργοδότη και ως μισθωτοί και με μπλοκάκι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει να πληρώσουν εισφορές επί του συνολικού εισοδήματός τους, καθώς δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή. 

Σε ό,τι αφορά ασφαλισμένους που αμείβονται με τίτλους κτήσης (ΠΠΥ), με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι τροποποιούνται και εκεί τα ποσά εισφορών που καταβάλλονται για το τρέχον έτος. Για χρήση ενός παραστατικού, από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης, οι ημέρες ασφάλισης βάσει των οποίων καταβάλλονται και οι αντίστοιχες εισφορές υπολογίζονται με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που ανέρχεται πια στα 175,83 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη διατηρείται σε 13,33% και παραμένει ο περιορισμός σε σχέση με το ανώτατο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς ανά ΠΠΥ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Για υγειονομική περίθαλψη το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών είναι 6,95% και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 62,39 ευρώ τον μήνα (1η ασφαλιστική κατηγορία). Προσοχή όμως, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι για αμοιβές με περισσότερα του ενός παραστατικών από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης την ίδια μισθολογική περίοδο, το ανώτατο όριο εισφορών, που βάσει νόμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς για κύρια σύνταξη, της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας, ανέρχεται σε 567,19  ευρώ, αντί για 548,23 ευρώ που ήταν το 2023. Εάν σε αυτό προστεθεί και η αυξημένη εισφορά για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος), οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα έχουν ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστικών εισφορών τα 642,06 ευρώ (αντί για  620,60 ευρώ το 2023).

Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο ΕΦΚΑ έθεσε σε ισχύ μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει βεβαίωση απογραφής σε ασφαλισμένους οι οποίοι αμείβονται με τίτλους κτήσης. Η υπηρεσία αφορά όσους δηλώνουν παραστατικά ή υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασής τους ηλεκτρονικά.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο, που εξέδωσε η Διεύθυνση Εισφορών του Φορέα, τα πρόσωπα που αμείβονται με ΠΠΥ (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), αποκτούν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά την ιδιότητά τους. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να δηλώσουν και την ημερομηνία έναρξης αυτής της ιδιότητας, η οποία θα προκύπτει αφού ο ασφαλισμένος υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ο ασφαλισμένος να έχει ήδη απογραφεί στο Μητρώο του ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχει απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα - απασχόληση.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο του Φορέα. Στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) έχει υλοποιηθεί η σχετική υπηρεσία με τον προφανή τίτλο «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης». Ο χρήστης έχει δικαίωμα να εισαχθεί στην υπηρεσία, αξιοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ που διαθέτει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v