Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπ. Ανάπτυξης: Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2030

Κατάρτιση μελέτης για την υποστήριξη του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας. Οι εφτά προτεραιότητες.

Υπ. Ανάπτυξης: Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2030

Στην κατάρτιση μελέτης για την υποστήριξη του Εθνικού Οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2030 προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Αθανάσιου Κυριαζή, προτίθεται να αναθέσει, άμεσα, την κατάρτιση μελέτης για την υποστήριξη του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με ορίζοντα το 2030 που σχετίζεται ενδεικτικά με:

  1. Περιγραφή των ισχυρών και αδύναμων σημείων του εθνικού συστήματος καινοτομίας καθώς και των προκλήσεων και των ευκαιριών (πχ SWOT analysis) που αυτό αναμένεται να αντιμετωπίσει έως το 2030.
  2. Ανάλυση των δεδομένων που προσφέρει στην χώρα η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής κρίσης, της ενεργειακής επάρκειας, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την αντιμετώπιση νέων ασθενειών κ.α.
  3. Περιγραφή των δυνατοτήτων παραγωγής και ενσωμάτωσης των εθνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, όπως αυτές διαμορφώνονται κάτω από τις νέες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο.
  4. Χαρτογράφηση των συνεπειών μεταξύ των ελληνικών και των περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με διεθνή ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά η περιφερειακά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.
  5. Διαμόρφωση σειράς αξόνων και θεματικών παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση του εν λόγω οικοσυστήματος
  6. Διαμόρφωση κατάλληλων και επίκαιρων δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της ΕΤΑΚ
  7. Κατάρτιση τεκμηριωμένων προτάσεων για έπινα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης και παρακολούθησης ΕΤΑΚ με ορίζοντα το 2030

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v