Μεγάλος Αδελφός στις δράσεις των ΟΤΑ για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Σε πλήρη καταγραφή όλων των ενεργειών τους υποχρεούνται πλέον όλοι οι δήμοι. Δημιουργείται ειδική ιστοσελίδα με στόχο την παρακολούθηση και την καλύτερη προετοιμασία.

Μεγάλος Αδελφός στις δράσεις των ΟΤΑ για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Την ανάπτυξη ιστοσελίδας, όπου όλοι οι δήμοι της χώρας θα καταχωρούν με λεπτομέρειες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές προβλέπει έργο που ανατέθηκε απευθείας από την ΚτΠ.  

Το έργο έρχεται να βάλει τέλος στην ασυλία των δήμων για έργα που πρέπει να κάνουν και πολλές φορές δεν τα υλοποιούν προκαλώντας σημαντικές καταστροφές τόσο δασικών και δημόσιων εκτάσεων όσο και ιδιωτικής περιουσίας.

Πρόκειται για Τμήμα του Υποέργου 2 του ΤΔΕ: «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη λειτουργία της ως Βασικός Βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΠΙΚΕΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε. (δ.τ.: PIKEI)» «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Οι δήμοι θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια όλες τις κινήσεις τους, αλλά και το χρονοδιάγραμμα και την πορεία ενός έργου. Θα  πρέπει επίσης να αναφέρουν την προέλευση της χρηματοδότησης και κάθε εξέλιξη ακόμα και τους λόγους καθυστέρησης υλοποίησης. 

Αναλυτικά, αντικείμενο του έργου, είναι η ανάπτυξη ιστοσελίδας, όπου όλοι οι δήμοι της χώρας θα καταχωρούν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ανά περίοδο και εντός των γεωγραφικών τους ορίων, όπως για παράδειγμα:

 • τη θερινή περίοδο ο καθαρισμός των χωραφιών,
 • τη χειμερινή περίοδο οι δράσεις σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως βροχές, χιόνια κλπ.,
 • δράσεις σε συγκεκριμένους χώρους, όπως οριοθετημένες περιοχές, υποδομές, κλπ.

Η ανάλυση των σημείων θα είναι γενική σε πρώτη φάση και αρκετά αναλυτικότερη (ακόμα και με θέση στον χάρτη) σε δεύτερη. Οι ενέργειες και συνεπώς ο βαθμός προετοιμασίας κάθε Δήμου, θα είναι ορατά προς τον πολίτη.

Για την καταχώρηση θα χρησιμοποιηθεί το Μητρώο των Δήμων, αλλά κάθε περιοχή ενδέχεται να έχει τις ιδιαιτερότητές της με πιθανή την εμπλοκή των δήμων που εμφανίζουν διαφοροποιήσεις. Σε μεταγενέστερη φάση, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή για να μπορεί να υποδεχθεί συγκεκριμένες ενέργειες που θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν από τους πολίτες (στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται μόνο η υποδομή και όχι η υλοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας), όπως π.χ. οι ιδιοκτήτες των χωραφιών που πρέπει ν καθαρίσουν τα χωράφια τους σε συνέχεια υπόδειξης της οικείας δημοτικής αρχής.

Ο κάθε Δήμος θα ορίσει τους υπαλλήλους που θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των πραγματοποιηθέντων ενεργειών ανά δήμο. Οι χρήστες δύναται να είναι παραπάνω από ένας ανά Δήμο και θα διανέμονται στους ρόλους (1) Καταχωρητής και (2) Υπεύθυνος Δημοσιότητας. Ο Καταχωρητής θα μπορεί να εισάγει τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες (δεδομένα, φωτογραφίες, εντοπισμός σημείων κ.λπ.) ενώ ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας θα έχει όλες τις δυνατότητες του Καταχωρητή, αλλά επιπλέον θα είναι ο χρήστης που θα εγκρίνει τα δεδομένα ώστε να γίνονται οριστικά στο σύστημα. Για την σύνδεση στο σύστημα οι υπάλληλοι θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Σε κάθε ενημέρωση, ο χρήστης θα δίνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Δράση: Λίστα επιλογών, όπου επιλέγεται η κατηγορία της δράσης (π.χ. Κατασκευή, Καθαρισμός κ.λπ.). Η λίστα θα είναι παραμετρική και θα περιέχει περίπου 8-10 δράσεις.
 • Υπο-δράση: Λίστα επιλογών, όπου θα επιλέγεται η υπο-κατηγορία της επιλεγμένης δράσης (π.χ. στην Δράση “Καθαρισμός” δύναται να υπάρχουν υπο-δράσεις όπου “Καθαρισμός φρεατίων”, “Καθαρισμός χερσαίων εκτάσεων” κ.λπ.).
 • Χρηματοδότηση: Λίστα επιλογών, όπου επιλέγεται ο τρόπος χρηματοδότησης (π.χ. “Ίδιοι πόροι”, “Κρατικός προϋπολογισμός”, “ΠΔΕ”, “ΕΣΠΑ xxx” κ.λπ.
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: Καταχωρούνται μόνο ενέργειες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.
 • Περιγραφή ενεργειών: Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου θα περιγράφονται οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί.
 • Φωτογραφίες: Προαιρετικά θα μπορούν να επισυναφθούν μέχρι 5 φωτογραφίες, μεγέθους 20MB, από το σημείο εκτέλεσης των ενεργειών.
 • Σημείο εφαρμογής: Θα δίνεται η δυνατότητα να επισημανθεί το σημείο των ενεργειών πάνω στον χάρτη, είτε με drop pin, είτε βάζοντας διεύθυνση και αριθμό.

Η εισαγωγή των στοιχείων θα έχει τις εξής καταστάσεις:

 • Καταχώρηση: όπου καταχωρούνται δεδομένα (σε διάφορες χρονικές στιγμές), χωρίς η εγγραφή να είναι οριστικοποιημένη.
 • Προς έλεγχο: όπου έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση δεδομένων και μπορεί να πάει για έλεγχο προς τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας.
 • Οριστική: όπου έχει εγκριθεί και από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και εμφανίζεται προς όλους.
 • Διαγραμμένη: όταν έχει μαρκαριστεί ως διαγραμμένη από το σύστημα.

Ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μιας εγγραφής από οποιαδήποτε κατάσταση σε οποιαδήποτε άλλη, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όλες οι αλλαγές καταστάσεων, αλλά και οι ημ/νίες επεξεργασίας, θα καταχωρούνται σε λεπτομερές log ενεργειών.

Η αναζήτηση των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται με φίλτρο σε όλα τα πεδία καταχώρησης. Τα αποτελέσματα μπορεί να παρουσιάζονται τόσο σε μορφή πίνακα, όσο και σε μορφή χάρτη. Ειδικά στην περίπτωση του χάρτη, θα τοποθετείται pin στα αντίστοιχα στοιχεία ενεργειών (με διαφορετικό χρώμα ανά Δράση) και με mouse over θα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των ενεργειών. Η παρουσίαση των χαρτών θα γίνει με οποιαδήποτε τεχνολογία από τις παρακάτω επιλεγεί (OpenStreetMap, Google Maps, maps.gov.gr ή χάρτες του Κτηματολογίου). Εφόσον επιλεχθεί ένα pin ή μια γραμμή από τον πίνακα, θα παρουσιάζεται φόρμα με τις λεπτομέρειες της ενέργειας (και πιθανές φωτογραφίες) και εφόσον ο χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα, θα μπορεί να κάνει και edit αυτών.

Το σύνολο της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμο από cloud υποδομή που θα επιλεγεί από τον Φορέα (π.χ. ΓΓΠΣΨΔ Azure Cloud).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v