Η «γκρίζα» ζώνη στα μέτρα για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Η έλλειψη δικτύου βάζει εμπόδια στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Πώς θα λειτουργήσουν οι διμερείς μακροχρόνιες συμβάσεις.

Η «γκρίζα» ζώνη στα μέτρα για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Από ένα κουμπαρά 300 έως 500 MW έργων ΑΠΕ θα εξυπηρετηθεί η μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες. Πρόκειται για έργα που έχουν προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο, ωστόσο τα έργα αυτά υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμα μετά από δύο χρόνια.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Πριν λίγες ημέρες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ένταξη αγροτικών σχημάτων στο πρόγραμμα «Απόλλων». Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω φωτοβολταϊκών έργων, που θα δημιουργήσουν αγροτικά σχήματα. Στα σχήματα συγκαταλέγονται και ενεργειακοί συνεταιρισμοί αλλά και ΤΟΕΒ, που κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης είδαν να εκτοξεύονται τα χρέη τους. Με άλλα λόγια, μια σωστή κίνηση που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί πολύ πριν φτάσουν οι οργανισμοί σε αυτό το στάδιο.

Το πρόβλημα του δικτύου

Τα έργα όμως αυτά συναντούν ένα σημαντικό σκόπελο. Την έλλειψη δικτύου. Από το καλοκαίρι του 2022, με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ενέργειας, είχαν γίνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), με σκοπό να αυξηθούν τα περιθώρια ισχύος στους υφιστάμενους υποσταθμούς.

Από την «απελευθέρωση» 10 MW θα μπορούσαν να στηριχθούν έργα αυτοπαραγωγής (φωτοβολταϊκά στις στέγες) και έργα ενεργειακού συμψηφισμού. Από τον συγκεκριμένο κουμπαρά ένα 40% θα πήγαινε στα οικιακά έργα, ένα 30% στα αγροτικά συστήματα και ακόμα ένα 30% στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα συστήματα θα έπρεπε να έχουν επιτρεπόμενο όριο εγκατεστημένης ισχύος τα 10 KW.

Πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και το υπουργείο Ενέργειας επιδιώκει την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου για φωτοβολταϊκά των αγροτών στα 50 kW από 10 KW, με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο. Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν θα καταφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει άμεσα στον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό των υποσταθμών, ώστε να υποδεχτούν τα νέα έργα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε αγρότες και αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, υπάρχει προβληματισμός στην ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, εάν μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ξεκινήσει άμεσα, λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού χώρου και σε αυτή την περίπτωση.

Τι θα ισχύσει με τις τιμές για το αγροτικό ρεύμα

Παράλληλα όμως με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι οι αγρότες θα μπορούν να συνάπτουν διμερείς μακροχρόνιες συμβάσεις με προμηθευτές, με σταθερές τιμές για τα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα για κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τιμή της κιλοβατώρα θα είναι 9,3 λεπτά.

Για τα επόμενα 8 έτη, στο 1/3 της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών, η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Το υπουργείο Ενέργειας εκτιμά πως το πρόγραμμα των διμερών συμβολαίων θα είναι ελκυστικό για τους παρόχους που θα συμμετάσχουν λόγω της μακροχρόνιας δέσμευσης, με βάση τις εναλλακτικές συμφωνίες που ήδη συνάπτουν με μεγάλους πελάτες τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v