Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΝΤ: Σήματα υπερτίμησης στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Ευπάθειες στην ελληνική αγορά ακινήτων που χρήζουν παρακολούθησης εντοπίζει το ΔΝΤ, επισημαίνοντας την απότομη άνοδο των τιμών. Ο ρόλος του προγράμματος Golden Visa.

ΔΝΤ: Σήματα υπερτίμησης στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά από τα χαμηλά του 2017, με την άνοδο να υπερβαίνει το 50% σε ονομαστικές τιμές και το 35% σε πραγματικές τιμές, σημειώνει σε έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Όπως αναφέρει το Ταμείο, η άνοδος των τιμών συνεχίζεται, υποστηριζόμενη από την ισχυρή απασχόληση και την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. 

Σημειώνει, επίσης, ότι η ισχυρή ζήτηση τροφοδοτείται και από κατοίκους του εξωτερικού που αύξησαν σημαντικά τις επενδύσεις τους στην αγορά ακινήτων εκμεταλλευόμενοι, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Golden Visa.

Tα παραπάνω προστέθηκαν σε υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως το ό,τι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της Ε.Ε. με τον χαμηλότερο αριθμό δωματίων ανά άτομο.

Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου, το Ταμείο προειδοποιεί ότι εμφανίζονται ευπάθειες στον τομέα του real estate που απαιτούν στενή παρακολούθηση. Όπως τονίζουν, η Ελλάδα βίωσε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης που περιελάμβανε σημαντική απομόχλευση και επακόλουθη διόρθωση στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά από το χαμηλό του 2017 λόγω της ισχυρής ζήτησης και μολονότι υπήρξε σημαντική ανταπόκριση από την πλευρά της προσφοράς, διάφορες μετρήσεις υποδηλώνουν μέτρια υπερτίμηση στις τιμές των κατοικιών.

Ειδικότερα ο δείκτης τιμών προς τα εισοδήματα και ο δείκτης τιμών προς τα ενοίκια υπερβαίνουν τον ιστορικό μέσο όρο κατά 6% και 29% αντίστοιχα. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v