Morningstar DBRS: Ατού και μειονεκτήματα για το ελληνικό rating

Ανθεκτική η ελληνική οικονομία, τονίζει ο οίκος, πώς σχολιάζει το αξιόχρεο. Το σενάριο ομαλής προσγείωσης για την παγκόσμια οικονομία και οι πολλές πηγές κινδύνων.

Morningstar DBRS: Ατού και μειονεκτήματα για το ελληνικό rating

Αν και αναμένουμε ότι η ανάπτυξη είτε θα παραμείνει ασθενής είτε θα εξασθενήσει περαιτέρω το 2024, έχουμε σταθερές τάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση σε σχεδόν όλες τις χώρες που καλύπτουμε, σημειώνει η DBRS σε ανάλυσή της για το outlook των επιμέρους κρατών.

Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το 2023 εν μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυξημένου κόστους δανεισμού και διαρθρωτικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Για το 2024, η ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να βελτιωθεί, αλλά οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα εξακολουθήσει να είναι αδύναμη.

Εκτός Ευρώπης, η ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη το 2023 λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά ενέργειας, της υψηλότερης αύξησης του πραγματικού εισοδήματος, των ισχυρών μεταναστευτικών ροών και των ανθεκτικών ισολογισμών των νοικοκυριών.

Οι προοπτικές για ομαλή προσγείωση έχουν σαφώς βελτιωθεί, αλλά ενδέχεται να προκύψουν πολιτική αβεβαιότητα και άλλες πιθανές ευπάθειες κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αγορές εμπορικών ακινήτων αποτελούν σημαντική πηγή κινδύνου και η πιθανότητα πιέσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ανησυχητική.

Η Ελλάδα

Η αξιολόγηση BBB (χαμηλή) της Ελλάδας και η σταθερή τάση υποστηρίζονται από την ένταξή της στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ και από την εφαρμογή προηγούμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο συνίσταται σε μεταρρυθμίσεις που θα τονώσουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις επενδύσεις, μειώνοντας έτσι το επενδυτικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομοτίμων της στη ζώνη του ευρώ.

Η Morningstar DBRS θεωρεί ότι οι πόροι της ΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχουν κίνητρα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επενδύσεων με κεφάλαια που διοχετεύονται μέσω του -ενισχυμένου- τραπεζικού συστήματος.

Η αξιολόγηση «περιορίζεται» από τις οικονομικές κληρονομιές που άφησε η παρατεταμένη κρίση της Ελλάδας, δηλαδή τον πολύ υψηλό δείκτη δημόσιου χρέους, το ακόμη σημαντικό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δημοσιονομική ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης του δημόσιου χρέους θα παραμείνει σε πτωτική τάση. Τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την ενέργεια δεν εμπόδισαν το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο να φτάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2022. Αναμένεται πλεόνασμα 1,1% το 2023 και 2,1% το 2024.

Από την κορύφωσή του το 2020, ο δείκτης δημόσιου χρέους υποχώρησε κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες, εκ των οποίων 23 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, επωφελούμενος από τη δημοσιονομική αποκατάσταση και την ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Η σημαντική βελτίωση της εικόνας ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στην εφαρμογή ενός συνετού δημοσιονομικού σχεδίου.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το 2022, η ελληνική οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ανάπτυξη 5,9% με επίσης συνεχείς βελτιώσεις στην αγορά εργασίας, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις και την ανάκαμψη στον τουριστικό τομέα. Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης (Ελλάδα 2.0) συνεχίζει να εφαρμόζεται, οι επενδύσεις θα παραμείνουν σημαντική πηγή ανάπτυξης, αν και υπάρχουν εξωτερικοί καθοδικοί κίνδυνοι.

Η βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα αντικατοπτρίζει επίσης την ενίσχυση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους θεσμούς του συστήματος του ευρώ, που προέρχεται από παλαιότερες δημοσιονομικές εξυγιάνσεις και μεταρρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα συνεχίζει να επωφελείται από ισχυρά οφέλη υποστήριξης και χρηματοδότησης σε περιόδους κρίσεων, ιδίως με τα νέα εργαλεία και μέσα του ευρωσυστήματος που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v