Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Black list με 7.000 sites παράνομου στοιχηματισμού!

Πολλαπλασιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια η Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με τα παράνομα sites. Το 2013, πρώτη χρονιά καταγραφής, ήταν μόλις... 360.

Black list με 7.000 sites παράνομου στοιχηματισμού!

Ιλιγγιώδη αύξηση κατέγραψε ο κατάλογος των μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, η λεγόμενη Black list, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία στο τέλος του 2023 περιλαμβάνει 6.932 παράνομα sites από 4.408 το 2022, αύξηση κατά 57,26%!

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Eπιτροπή Παιγνίων συντάσσει, επικαιροποιεί και αναρτά στον ιστότοπό της τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων Βlack list, οι οποίοι διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων μέσω διαδικτύου (online) ή και εξ αποστάσεως με τη μέθοδο remote gambling.

Το 2023 έκλεισε μια δεκαετία λειτουργίας της λίστας, όπου τον πρώτο χρόνο -το 2013- είχαν καταγραφεί μόλις 360 παράνομα sites. Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο το 2023 προστέθηκαν 2.524 ιστότοποι, δηλαδή περίπου όσοι είχαν καταχωρηθεί τα πρώτα 8 χρόνια λειτουργίας της Βlack list (2.534 το διάστημα 2013-2021).

«Με τη "μαύρη λίστα" εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και παράλληλα παρέχεται η αναγκαία πληροφορία από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή, με σκοπό την εφαρμογή των κατά νόμο προβλεπόμενων ενεργειών. Πέρα από τις ενέργειες της ΕΕΕΠ, καίριας σημασίας κρίνεται επίσης η συνδρομή των πολιτών καθώς χάρη στην καθοριστική συνεισφορά τους έχει περιέλθει σε γνώση της Αρχής ένας σημαντικός αριθμός ιστοτόπων, οι οποίοι διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και οι οποίοι κατόπιν σχετικού ελέγχου καταχωρήθηκαν στην Βlack list» αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της Επιτροπής.

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι χαρακτηριστικό της προόδου, η οποία έχει συντελεστεί τόσο ως προς τις διαδικασίες ελέγχου όσο και ως προς την επικοινωνία με τους πολίτες, αποτελεί το γεγονός ότι κατά το έτος 2023 ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων παράνομων ιστοτόπων ανήλθε σε 6.932 από 4.408 που ήταν το 2022.

«Η αύξηση των νέων εγγραφών κατά 2.524 το έτος 2023 αναδεικνύει αφενός την εντατικοποίηση των προσπαθειών από την πλευρά της Επιτροπής, αφετέρου το μέγεθος της εξάπλωσης του φαινομένου των παράνομων δικτύων διοργάνωσης ή και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων», διευκρινίζουν.

Παράλληλα η Επιτροπή συνιστά στους πολίτες «να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ιστοτόπων τυχερών παιγνίων προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτά νόμιμα, υπεύθυνα και με ασφάλεια. «Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, καθώς και η είσπραξη τυχόν κερδών τους», επισημαίνουν τα ίδια στελέχη της ΕΕΕΠ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 31/12/2013 καταγεγραμμένοι στην Βlack list ήτανε μόνο 360 παράνομες ιστοσελίδες, το 2014 προστέθηκαν μόλις 8 παράνομες ιστοσελίδες φτάνοντας τις 368 και το 2015 έφτασαν τις 390. Σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2016 φτάνοντας τις 749 ενώ το 2017 ήταν 823. Στις 31/12/2018 βλέπουμε τεράστια άνοδο καθώς έφτασαν τις 2.354, ενώ το 2019 ήταν 2.357.

Το 2020, μέσα στην πανδημία, στην Βlack list προστέθηκε μόνο ένας «παράνομος» ιστότοπος φτάνοντας τους 2.358 ενώ το 2021, όπου ακόμα υπάρχουν περιοριστικοί όροι της πανδημίας, έφτασαν τους 2.534. Το 2022 σχεδόν διπλασιάζονται σε 4.408 ενώ το 2023 καταγράφονται πλέον 6.932 παράνομοι ιστότοποι.

Η μαύρη λίστα των ιστοτόπων διοργάνωσης και διεξαγωγής αποτελεί ήδη ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια καταπολέμησης του παράνομου τζόγου. Ωστόσο, στελέχη της Επιτροπής τονίζουν ότι είναι προφανές ότι δεν επαρκεί. Απαιτείται συνεχής εγρήγορση ώστε οι σχετικοί έλεγχοι, περιορισμοί και απαγορεύσεις να επεκταθούν σε τομείς όπως:

  • οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές για παίγνια μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών,
  • η διαφήμιση και εν γένει προώθηση των παράνομων παρόχων στην επικράτεια,
  • ο περιορισμός των δυνατοτήτων παράκαμψης μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας (παραδείγματος χάρη χρήση VPN).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v