«Εξοικονομώ Επιχειρώ»: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα

Οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις σε 15 μήνες. «Κλειδί» η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης.

«Εξοικονομώ Επιχειρώ»: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα

Ένα βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις είναι στον «αέρα», με τη δαπάνη (176.750.000) να κατανέμεται σε επιχειρήσεις του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που υποβάλλεται και επιχορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται με βάση την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με την κατάσταση πριν την επένδυση και τη μείωση εκπεμπόμενων ρύπων τουλάχιστον κατά 35%.

Η διάρκεια της υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πρότασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό κέλυφος. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι: η θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, η αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων και η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

Προβλέπονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογία LED και η εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, η ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε συστήματα αερισμού χώρων, η εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης και η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού. Επίσης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες συνδέονται με την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο. Ξεκινούν από 65% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο 55% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και φτάνουν στο 45% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που δεν λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και όσες έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v