Πηγές ΥΠΕΘΟ: Γιατί δεν μας αναβάθμισε η Moody’s

H Moody’s είναι ο τελευταίος οίκος από τον οποίο αναμένουμε την επενδυτική βαθμίδα την οποία έχουν ήδη απονείμει στην ελληνική οικονομία οι Standard and Poor's, Fitch, DBRS, R&I και Scope.

Πηγές ΥΠΕΘΟ: Γιατί δεν μας αναβάθμισε η Moody’s

Ο οίκος Moody’s ανακοίνωσε την Παρασκευή την διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στο Ba1 με σταθερές προοπτικές.

Στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν απένειμε– όπως έχουν ήδη κάνει οι υπόλοιποι οίκοι αξιολόγησης – την επενδυτική βαθμίδα, η απάντηση είναι απλή σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΟ: η Moody’s είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα κατά δύο βαθμίδες μόλις πριν έξι μήνες, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Δεν αναμενόταν περαιτέρω αναβάθμιση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα - η πάγια πρακτική των οίκων αξιολόγησης είναι να μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ αναβαθμίσεων, και σε ότι αφορά την αξιολόγηση και σε ότι αφορά τις προοπτικές (outlook).

Κατά τις ίδιες πηγές, η Moody’s είναι ο τελευταίος οίκος από τον οποίο αναμένουμε την επενδυτική βαθμίδα την οποία έχουν ήδη απονείμει στην ελληνική οικονομία οι Standard and Poor's, Fitch, DBRS, R&I και Scope. Τα οφέλη της αναβάθμισης είναι ήδη ορατά στο κόστος δανεισμού του Δημοσίου και στην αποκλιμάκωση των spreads που κινούνται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα από άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Tο βασικό μήνυμα που προκύπτει από την έκθεση της Moody’s είναι ότι: Προϋπόθεση για την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα είναι η συνέχιση της πολιτικής της κυβέρνησης για δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από την άλλη. Ο οίκος, σημειώνει το ΥΠΕΘΟ, υπογραμμίζει εξάλλου την σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε επτά διαφορετικούς τομείς, σημειώνοντας συγκεκριμένα μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ανάπτυξη: Αυτή διαμορφώθηκε στο 5,6 % το 2022 και παρά την επιβράδυνση του ρυθμού σε 2 % το 2023, κυρίως λόγω επίμονου πληθωρισμού και επιτοκίων, η Moody's προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4% το 2024 και 2,3% το 2025, με στήριξη από την εγχώρια ζήτηση, τις εξαγωγές, τα κεφάλαια της ΕΕ και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

2. Δημοσιονομικό έλλειμμα: Μειώθηκε γρήγορα σε λιγότερο από 1% του ΑΕΠ το 2023 από 2,4% το 2022(σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα επίσημα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ). Η Moody’s προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμα θα σταθεροποιηθεί στο 0,9% του ΑΕΠ το 2024-25, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν γύρω στο 2% του ΑΕΠ.

3. Δημόσιο χρέος: Εκτιμάται στο 161% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 από 172,6% το 2022 και προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 148% στο τέλος του 2025.

4. Εξωτερικό ισοζύγιο: Η Moody’s σημειώνει την μείωση του ελλείματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από στο 6,4% του ΑΕΠ το 2023, από 10,3% το 2022.

5. Πληθωρισμός: Αναμένεται περαιτέρω μείωση στο 2 % το 2024-2025.

6. Κόκκινα δάνεια: επισημαίνεται η «σημαντική μείωση» των NPLs τα προηγούμενα χρόνια.

7. Μεταρρυθμίσεις: Η Moody’s σημειώνει ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών εργασίας και προϊόντων της Ελλάδας και επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, κατά την οπτική του ΥΠΕΘΟ, η ανάλυση της Moody’s καταγράφει την σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η ελληνική οικονομία και προδιαγράφει συνέχεια των θετικών οικονομικών εξελίξεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v