Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση που δίνει ασφαλιστική κάλυψη σε μικροοφειλέτες

Προβλέπει ότι για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον Φορέα, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση που δίνει ασφαλιστική κάλυψη σε μικροοφειλέτες

Ως «επείγουσα διάταξη» σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή περνά η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ σε οφειλέτες μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση ικανότητας σε περίπου 100.000 μικροοφειλέτες, οι οποίοι βρέθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις και χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν, με χρέος από κάποια λεπτά έως 2, 5 ή 10 ευρώ.

Η διάταξη, και συγκεκριμένα το άρθρο 60 του Νομοσχεδίου, προβλέπει ότι για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον Φορέα, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.

Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό θα πρέπει πρώτα να τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v