Υπ. Εργασίας: Μπαίνει διαχειριστής στο ΑΤΠΕ-ΑΤΕ, στον εισαγγελέα ο φάκελος

Οι εποπτικές αρχές, προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους και διαπίστωσαν σειρά ελλείψεων και παρεκκλίσεων στον τρόπο λειτουργίας του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά του.

Υπ. Εργασίας: Μπαίνει διαχειριστής στο ΑΤΠΕ-ΑΤΕ, στον εισαγγελέα ο φάκελος

Ως φορέας υποχρεωτικής ασφάλισης που χορηγεί εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΠΕ-ΑΤΕ), υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Οι αρχές αυτές, σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, επιφορτίζονται από το νόμο με την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και της βιωσιμότητας του Ταμείου, τον έλεγχο συνετής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας που του έχει παραχωρηθεί και την εν γένει τήρηση της νόμιμης λειτουργίας του προς όφελος των ασφαλισμένων.

Εν προκειμένω, κατά την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων, αμφότερες οι εποπτικές αρχές, προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους και διαπίστωσαν σειρά ελλείψεων και παρεκκλίσεων στον τρόπο λειτουργίας του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά του.

Στο πλαίσιο αυτό και για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου, οι εποπτικές αρχές εκκίνησαν – όπως έχουν την υποχρέωση από το νόμο – τη διοικητική διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης Φ.51010/1821/16/24.02.2004 «Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων» (Β' 370/2004), διαβιβάζοντας ταυτόχρονα τον φάκελο στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, με τα νέα εργαλεία που παρέχει στις εποπτικές αρχές ο ν. 5078/2023, αποφασίστηκε ο ορισμός ανεξάρτητου διαχειριστή με σκοπό την άμεση και αποτελεσματικότερη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων και του Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v