Συνεργασία ΣΕΠΑΝ-ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ για την κυκλική οικονομία

Τι προβλέπει το μνημόνιο που υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης και το εθνικό συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων.

Συνεργασία ΣΕΠΑΝ-ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ για την κυκλική οικονομία

Mνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και του Εθνικoύ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ), με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής, σύννομης και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εργαστούν στενά και από κοινού, μεταξύ άλλων για:

  • την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, του Σχεδίου Νέου Κανονισμού για τα ΑΛΕ κ.α.
  • την κατάθεση κοινών προτάσεων και παρεμβάσεων, τόσο προς τα ευρωπαϊκά όργανα, όσο και προς τις εθνικές αρχές και οργανισμούς, για νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις με γνώμονα τη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, καθώς και του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων
  • την επικοινωνία, ενημέρωση και εξωστρέφεια σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων και
  • την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα με στόχο τη δυναμική ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο στη βάση βέλτιστων πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στη βιομηχανική παραγωγή και στις υπηρεσίες.

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κα Ελένη Μπέλση δήλωσε σχετικά:

«Είναι βέβαιο ότι για να πετύχουμε την πολυπόθητη επιτάχυνση της μετάβασης στο οικονομικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο χαιρετίζουμε τη συνεργασία μας με την ΕΝΔΙΑΛΕ, που έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γεώργιος Δεληγιώργης, πρόσθεσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα χαράξουμε κοινή πορεία συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, τον θεσμικό εκπρόσωπο της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας. Ως το πλέον επιτυχημένο σύστημα συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στην Ε.Ε., συστρατευόμαστε φέτος, που γιορτάζουμε είκοσι χρόνια προσφοράς, με τις πρωτοπόρες ελληνικές βιομηχανίες ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης, μέλη του ΣΕΠΑΝ, στην εθνική προσπάθεια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v