Ποια πανεπιστήμια μπήκαν στην κατάρτιση ανέργων, νέα προγράμματα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την συμμετοχή των Πανεπιστημίων στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων που έτρεξε η ΔΥΠΑ. Πως αυτή τη φορά, η πίττα μοιράστηκε σε πολλούς και ανά την Ελλάδα. Ποιο νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε και τι αλλαγές έχει από τα προηγούμενα.

Ποια πανεπιστήμια μπήκαν στην κατάρτιση ανέργων, νέα προγράμματα

Ενεργό, αν και περιορισμένο, ρόλο είχαν τα πανεπιστήμια στα προγράμματα κατάρτισης που έτρεξε όλο το προηγούμενο διάστημα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι η πρώτη φορά που άνεργοι κι εργαζόμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία προσέφεραν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου με τον οποίο έγινε η αναδιοργάνωση της ΔΥΠΑ.

Έτσι, για παράδειγμα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατήρτισε 1.258 άνεργους που συμμετείχαν στον Α’ κύκλο του σχετικού προγράμματος. Και μπορεί ως ποσοστό του συνόλου των επιταγών κατάρτισης που μοιράστηκαν συνολικά σε 109.796 άνεργους να είναι μικρό, της τάξης του 1,1%, όμως η “πίτα” είναι μοιρασμένη σε πολλούς, μικρούς και μεγάλους παρόχους κατάρτισης, με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων ανέργων και εργαζόμενων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Είναι ενδεικτικό ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης (Α’ κύκλος κατάρτισης ανέργων) ο πρώτος σε κατάταξη πάροχος, με βάση τους ανέργους που κατήρτισε, δεν ενεργοποίησε παρά το 2,7% του συνόλου των επιταγών κατάρτισης. Μεταξύ 2,7% και 1,1% των επιταγών κατάρτισης ενεργοποίησαν 19 πάροχοι, με το ΕΚΠΑ να βρίσκεται μεταξύ αυτών.

Σε χαμηλότερη θέση, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο κατάρτισε 750 ανέργους ήτοι 0,7% των συμμετεχόντων και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 0,4% (ενεργοποιώντας 446 επιταγές κατάρτισης), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,2% ή 222 επιταγές κατάρτισης από αντίστοιχους άνεργους), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (0,2%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (185 άνεργοι ή 0,2%) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (26 επιταγές κατάρτισης).

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα κατάρτισης 118.764 εργαζομένων από συνολικά 200 παρόχους ανά την Ελλάδα, ο πρώτος σε κατάταξη πάροχος έλαβε ενεργοποιημένες επιταγές κατάρτισης της τάξης των 2.547 ή 2,1% επί του συνόλου. Και σε αυτό το πρόγραμμα, συμμετείχαν τα ΑΕΙ, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων, καταρτίζοντας 950 εργαζόμενους (0,8%). Ακολουθούν, το ΕΚΠΑ (0,6%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,4%), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (0,3%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης 0,2% έκαστο και τέλος το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (01% των επιταγών κατάρτισης).

Πράσινες  δεξιότητες

Να σημειωθεί ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ ενέκρινε και νέο πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των “πράσινων δεξιοτήτων” για 25.000 ανέργους. Στην πράξη, η απόφαση αυτή περνάει τα προγράμματα κατάρτισης σε δεύτερο στάδιο, καθώς αντικείμενό τους είναι πλέον, η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης. Σε αντίθεση δηλαδή με τον πρώτο και δεύτερο κύκλο προγραμμάτων που κατά κύριο λόγο αφορούσαν την παροχή κατάρτισης σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πλέον, οι πάροχοι θα πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα με εξειδίκευση στις «πράσινες» δεξιότητες.

Παράλληλα βέβαια, τρέχουν και οι ημερομηνίες για την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης από την ΔΥΠΑ, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς, βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών.

Έτσι, αιτήσεις θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 19 Απριλίου για τα προγράμματα:

  1. «Βασική Εκπαίδευση Βιομηχανικού Εργάτη» συνολικής διάρκειας 230 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σε εργασίες μηχανουργείου για να μπορούν να κατασκευάζουν – επισκευάζουν διάφορα είδη εξαρτημάτων και να εκτελούν οποιαδήποτε μηχανουργική εργασία ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και θα καταρτιστούν 18 άνεργοι 18-50 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) Ωραιοκάστρου της ΔΥΠΑ.
  2. «Τεχνίτης Ξύλινων Κατασκευών» συνολικής διάρκειας 180 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις που αφορούν τις ξύλινες κατασκευές, όπως ανάγνωση σχεδίου, τεχνολογία υλικών, μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, στατικότητα κατασκευών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ξύλου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και θα καταρτιστούν 18 άνεργοι 18-50 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) Ωραιοκάστρου της ΔΥΠΑ.
  3. «Κοπτική - Ραπτική» συνολικής διάρκειας 250 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στη σχεδίαση και δημιουργία πατρόν λευκών ειδών, να αναγνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών ραφών, να περιγράφουν τις αρχές συσκευασίας και να καθορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) ενώ θα καταρτιστούν 15 άνεργοι 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Μπεττίνα» - Είδη Πλεκτικής ΑΒΕΕ, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης ([email protected], Θεσσαλονίκης 73, Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013, 2310699769) και στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας ([email protected], Ερμογένους 10, ΤΚ 41447, Λάρισα, 2410564690, 2410564532).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v