Τα μηνύματα Στουρνάρα προς τραπεζίτες και servicers

Παραίνεση του διοικητή της ΤτΕ για ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες. Κάλεσμα προς servicers να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στους δανειολήπτες. Οι προοπτικές του τραπεζικού συστήματος το 2024. Τι είπε για το ιδιωτικό χρέος.

Τα μηνύματα Στουρνάρα προς τραπεζίτες και servicers

Μήνυμα προς τις διοικήσεις των τραπεζών να μην εφησυχάσουν, με αιχμή το αυξημένο ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά ίδια κεφάλαια, έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΤτΕ, ενώ την ίδια στιγμή κάλεσε τους servicers να προσφέρουν διατηρήσιμες ρυθμίσεις στους βιώσιμους δανειολήπτες. Κι αυτό διότι συνολικά το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα νέου δανεισμού και υλοποίησης επενδύσεων.

Το ιδιωτικό χρέος

«Η αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους που βρίσκεται εκτός τραπεζικού τομέα θα διευκολύνει την πρόσβαση επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε τραπεζική χρηματοδότηση», τόνισε ο διοικητής. Προς αυτή την κατεύθυνση «θα μπορούσαν να συμβάλουν η παροχή διατηρήσιμων λύσεων ρύθμισης για τους “βιώσιμους” πιστούχους και η ρευστοποίηση των εμπράγματων εξασφαλίσεων για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, καθώς και οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, η αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού τα τελευταία έτη δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, παραμένει «σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο των τραπεζών της ευρωζώνης», υπογράμμισε. Απαιτείται εντατικότερη προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο αναβαλλόμενος φόρος - DTC

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος, πρόκληση για τον κλάδο παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, καθώς οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (deferred tax credits - DTCs) εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο μέρος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.

Παράλληλα, οι τράπεζες, συστημικές και μη συστημικές, οφείλουν να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφαλαιακά τους αποθέματα, αξιοποιώντας την αυξημένη οργανική κερδοφορία, η οποία διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου. Η δημιουργία «πέμπτου πόλου» από κεφαλαιακά ενισχυμένες μη συστημικές τράπεζες αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις συνθήκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προοπτικές για το 2024

Το 2024 θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, οι συνθήκες για μείωση των εγχώριων τραπεζικών επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός θα αποκλιμακώνεται σταδιακά και τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα αρχίσουν να μειώνονται.

Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης αρχικά θα συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τις προγενέστερες αυξήσεις των δανειακών επιτοκίων. Στη συνέχεια, η διατήρηση ή η ενδεχόμενη μείωση του επιπέδου των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα επιδράσει θετικά στην πιστωτική επέκταση αλλά προοδευτικά, λόγω των εκτιμώμενων χρονικών υστερήσεων.

Η αναμενόμενη επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η προσδοκώμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τον τυχόν μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των αυξημένων επιτοκίων πολιτικής στα εγχώρια επιτόκια καταθέσεων, θα συμβάλουν σε περαιτέρω αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων.

Τέλος, ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις για τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι θετικές. Στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων των τραπεζών αναμένεται να βοηθήσει η συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησής τους εν μέσω συνέχισης των εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων, η οποία επίσης συμβάλλει στη διατήρηση της κερδοφορίας των τραπεζών.

* Δείτε την έκθεση του Διοικητή στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v