Πλήρης διασύνδεση όλων των φορέων και του Δημοσίου

Δύο έργα του G - Cloud Next Generation, προϋπολογισμού 235 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγουν τον δρόμο για νέες καινοτόμες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις. Βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πλήρης διασύνδεση όλων των φορέων και του Δημοσίου

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκονται δύο εμβληματικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ που αφορούν το G – Cloud Next Generation και την παροχή κεντρικών νεφο-υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών Public Cloud και υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας. Τα έργα θα αλλάξουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων προσφέροντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες.

Αυτό αποκάλυψε ο Γενικός Διευθυντής Έργων της ΚτΠ, κ. Δημήτριος Γιάντσης κατά την διάρκεια του συνεδρίου Cloud Computing Forum, το οποίο διοργανώθηκε για 10η χρονιά, με στόχο να αναδείξει το cloud ως το απαραίτητο μέσο για τη μετάβαση στα επιχειρηματικά μοντέλα του σήμερα και του αύριο.

«Με την υλοποίηση των δύο αυτών εμβληματικών έργων ενισχύονται οι υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-CLOUD) στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών των Δημοσίων Φορέων, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακος, ενώ δίνεται η δυνατότητα παροχής νέων καινοτόμων υπηρεσιών νέφους, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάντσης.

Πρόκειται για δύο έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του συνόλου του Ελληνικού Δημοσίου με την διασύνδεση του συνόλου των φορέων του και την δυνατότητα νέων προηγμένων υπηρεσιών.

Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Νέα φιλοσοφία

Το G-Cloud εισάγει νέα φιλοσοφία στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του δημόσιου τομέα και συντελεί στη δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability). Ταυτόχρονα παρέχει καινοτόμες και ευέλικτες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα, την στιγμή που τις χρειάζονται και για όσο τις χρειάζονται, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Τα δύο έργα έχουν στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG) και στην κάλυψη των επεκτάσεων σε πόρους αναφορικά με την υποδομή, όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.

Έτσι θα καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος είναι και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI – Desktop as a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Οι νέες υπηρεσίες

Με τα έργα αυτά το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα, θα:

  • Το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα.
  • Επιτρέπει την ταχύτατη ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Μειώσει τον συνολικό κύκλο διαχειριστικών εργασιών μέσω της συνεχούς εποπτείας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης με τα έργα αυτά:

  • Διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας κατά την προμήθεια του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων καθώς δεν θα απαιτηθεί  να ζητηθούν η προμήθεια διαφορετικών προφίλ εξυπηρετητών και αποθηκευτικών μέσων για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων.
  • Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποκτά την μέγιστη ευελιξία στην φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v