Ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», όροι και δικαιούχοι

Στοχεύει στην ανακαίνιση 12.500 ακινήτων. Το ύψος της επιδότησης, οι αιτήσεις και ο κίνδυνος που ελλοχεύει για όσους δεν τα νοικιάσουν. Τι θα συμβεί εάν διακοπεί η ενοικίαση παρά τις αρχικές δεσμεύσεις του ιδιοκτήτη.

Ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», όροι και δικαιούχοι

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να τα ανακαινίσουν με επιδότηση έως και 10.000 ευρώ ή 40% των εξόδων και στη συνέχεια να τα ενοικιάσουν.

Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια τακτικών και δειγματοληπτικών ελέγχων από τη ΔΥΠΑ, καθώς και ρήτρες για ψευδείς δηλώσεις και μη εφαρμογή των όρων του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω». Έτσι, για παράδειγμα, η ανακαίνιση του ακινήτου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, ενώ σε περίπτωση που το ακίνητο δεν νοικιαστεί, προβλέπεται η επιστροφή του ποσού που έλαβε ο ιδιοκτήτης για την ανακαίνιση.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν στην αγορά ενοικίασης ακινήτων περίπου 12.500 κενές κατοικίες, δίνοντας διέξοδο στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους προκειμένου στη συνέχεια να τα μισθώσουν.

Η επιδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 40% επί των δαπανών που θα κάνει ο ιδιοκτήτης, για εργασίες και για υλικά, με ανώτατο ποσό τις 10.000 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης. Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο.

Στην απόφαση πληρωμής της επιδότησης, η οποία εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του Προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου, αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον δικαιούχο, αφαιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

Στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο ποσό στην απόφαση υπαγωγής, το υπόλοιπο που απομένει, καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς δέσμευση για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. θα πιστώνουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής στον ενεργό αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (ΙΒΑΝ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων και η εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Αυτό σημαίνει πως οι εργασίες και τα υλικά θα πρέπει να έχουν αγοραστεί όλα με κανονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, για να αποφευχθούν περιστατικά φοροδιαφυγής.

Προσοχή. Στην απόφαση ορίζεται ότι η ΔΥΠΑ θα διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η εκμίσθωση είχε, αρχικά, γίνει για 3 χρόνια, αλλά στη συνέχεια διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 3 μηνών από τη διακοπή, να προβεί σε νέα εκμίσθωση και ανάρτηση των στοιχείων της.

Η διάρκεια της νέας εκμίσθωσης είναι τουλάχιστον ίση με το εναπομείναν χρονικό διάστημα της αρχικής εκμίσθωσης.

Εάν διαπιστωθεί από τη ΔΥΠΑ ότι το 3μηνο έχει παρέλθει άπρακτο, τότε ο αιτών απεντάσσεται από το Πρόγραμμα και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν μέρος του ποσού της επιδότησης.

Το ύψος του ποσού ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης (ποσό επιδότησης προς 36 μήνες).

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε νέα εκμίσθωση, έως 2 φορές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό 50% και άνω.

Οι προϋποθέσεις

Το προς ανακαίνιση ακίνητο:

  • δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.
  • στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
  • αποκλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό τους τα τελευταία πέντε έτη.
  • η κατοικία δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένη, αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v