Πότε θα αρχίσουν τα πρόστιμα για μη δημοσιοποίηση στοιχείων στο ΓΕΜΗ

Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης. Η πρόβλεψη για κλιμάκωση των προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Γιατί στην ΚΥΑ θα προβλέπεται moratorium.

Πότε θα αρχίσουν τα πρόστιμα για μη δημοσιοποίηση στοιχείων στο ΓΕΜΗ

Η Elbisco και η Wolt Market, είναι δύο μόνο από τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή καταχώρησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), γιατί δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2022.

Δεν είναι, όμως, οι μοναδικές, κάτι που επιβεβαιώνουν και αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες ωστόσο απέφυγαν να απαντήσουν στην ερώτηση του Euro2day.gr για τον ακριβή αριθμό των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. «Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ανακοινώσιμα. Δεν θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός είναι οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν», αναφέρουν.

Πέρυσι οι επιχειρήσεις που δεν ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς το ΓΕΜΗ είχαν ξεπεράσει τις 38.000, δηλαδή πάνω από 1 στις 10.

Η νομοθεσία προβλέπει, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο ΓΕΜΗ, οι υπόχρεοι εγγραφής τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του ΓΕΜΗ είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και για την προστασία των τρίτων.

Οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

  1. αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,
  2. αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες,
  3. αν σε χρονικό διάστημα 1 έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
  4. αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
  5. αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Ο νομοθέτης όμως προβλέπει και την επιβολή προστίμων σε όσους «ξεχνούν» τις υποχρεώσεις τους. Ενδεικτικά για παραβάσεις του άρθρου 12 του νόμου 4919/2022 -το συγκεκριμένο άρθρο αφορά τη σύσταση εταιρείας μέσω της e-Υ.Μ.Σ.- επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ. Πρόστιμο που φθάνει έως τις 10.000 ευρώ επιβάλλεται για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ενώ από 2.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για παράλειψη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.

Βέβαια για να ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η κοινή υπουργική απόφαση, όμως, δεν έχει εκδοθεί ακόμη, οπότε πρόστιμα δεν επιβάλλονται. Αυτή (σ.σ. η ΚΥΑ) αναμενόταν ότι θα είχε υπογραφεί εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο η έκδοσή της έχει πάρει παράταση.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, η ΚΥΑ είναι έτοιμη και βαίνει προς δημοσίευση. Με βάση την ίδια πηγή, η απόφαση με την οποία θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα προβλέπει ότι αυτά θα είναι κλιμακωτά, θα υπάρχει δηλαδή σύνδεση με το μέγεθος της επιχείρησης και για τις πολύ μεγάλες εξ αυτών το πρόστιμο θα φθάνει το 1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο η εφαρμογή του μέτρου δεν θα ξεκινήσει άμεσα. «Θα δοθεί ένα moratorium στις επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν», αναφέρει η ίδια πηγή, η οποία υποστηρίζει ότι το μέτρο επιβολής των προστίμων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Δηλαδή θα συμπέσει χρονικά με την εκπνοή της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v