Το χρονοδιάγραμμα για τα έργα αποθήκευσης CO2, ο σχεδιασμός για τον Πρίνο

Μέχρι τέλος Ιουνίου η υποβολή στην ΕΔΕΥΕΠ της αίτησης ή για άδεια αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο.

Το χρονοδιάγραμμα για τα έργα αποθήκευσης CO2, ο σχεδιασμός για τον Πρίνο

Ανεβαίνουν οι «ταχύτητες» σε σχέση με τον στόχο να επιτευχθούν έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. να καλούνται να έρθουν σε συντονισμό. Σκοπός, να δοθούν κατευθύνσεις στην Κομισιόν αναφορικά με το απαραίτητο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχει συγκροτηθεί μια ομάδα ειδικών και εμπειρογνωμόνων για έργα δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα (CCS Expert Group).

Μάλιστα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη επίσημη συνάντηση της συγκεκριμένης ομάδας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η ανάγκη μεταφοράς CO2 εντός των συνόρων της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως μία από τις χώρες που επιταχύνουν το πρόγραμμα ανάπτυξης και υλοποίησης έργων CCS, δεδομένου ότι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) έχει ήδη εκδώσει την πρώτη ερευνητική άδεια για την περιοχή του Πρίνου στην Καβάλα.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΔΕΥΕΠ είναι η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τη γεωλογική αποθήκευση CO₂, καθώς και για την έκδοση σχετικών αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης. Έχει εξασφαλίσει σχετικές χρηματοδοτήσεις, υλοποιώντας  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PilotSTRATEGY CCUS, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, με αντικείμενο την αξιολόγηση του δυναμικού της περιοχής «Μεσοελληνική Αύλακα» για αποθήκευση CO₂. Επίσης, πραγματοποιεί το πρόγραμμα «Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων κατά την ενεργειακή μετάβαση και εφαρμογή του στην Ελλάδα» που χρηματοδοτεί ο μηχανισμός EEA Grants, το οποίο προβλέπει τη συνεργασία Νορβηγίας-Ελλάδας για τη διερεύνηση του τρόπου ανάπτυξης «πράσινων» ενεργειακών λύσεων στη χώρα μας.

Τέλος συμμετέχει, με άλλους 15 οργανισμούς από έξι ευρωπαϊκές χώρες, σε πιλοτικό 5ετές πρόγραμμα της ΕΕ (100% χρηματοδοτούμενο από το “New Horizon 2020”), με στόχο την αύξηση της ωριμότητας των αποθηκευτικών πόρων, τη συνεργασία περιφερειακών και τοπικών φορέων, αλλά και την καλλιέργεια κοινωνικής αποδοχής για την υλοποίηση έργων CCS.

Υπενθυμίζεται ακόμα πως η ΕΔΕΥΕΠ χαρακτήρισε επιλέξιμη για αποθήκευση CO₂ την τοποθεσία του Πρίνου και χορήγησε στην εταιρεία Εnergean το δικαίωμα εξερεύνησης.  Επίσης τo 2023, σε συνεργασία με την KPMG, η ΕΔΕΥΕΠ παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για το CCS, όπου  καταγράφεται η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς για έργα δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα και υπό εξέλιξη έργα και διερευνώνται δυνητικές πηγές χρηματοδότησης.

Έως τα τέλη Ιουνίου 2024 αναμένεται να υποβληθεί στην ΕΔΕΥΕΠ η αίτηση για άδεια αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο –συνοδευόμενη από τις σχετικές τεχνικές μελέτες– η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. Η Α' Φάση υλοποίησης του έργου (1 εκατ. τόνοι εκπομπών το χρόνο) αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ η Β' Φάση (έως 3 εκατ. τόνοι) θα ακολουθήσει το 2028.

Να σημειωθεί πως ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα προχωρήσει είναι η δημιουργία από τον ΔΕΣΦΑ ενός δικτύου αγωγών μεταφοράς CO2. Μέσα στις προβλέψεις του project είναι η μεταφορά CO2 από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αττική και στη Βοιωτία και συγκεκριμένα από διυλιστήρια και τσιμεντοβιομηχανίες. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συλλέγεται (CO2) σε αέρια μορφή και θα μεταφέρεται σε εγκατάσταση στην περιοχή της Ρεβυθούσας, όπου θα υγροποιούνται.

Στη συνέχεια θα μεταφέρεται σε αποθηκευτικούς χώρους του Πρίνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v