Ερευνα KPMG: Ενας στους 4 δεν αισθάνεται ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία του

Σε μεγαλύτερες ηλικίες, μεγαλύτερες εταιρείες και υψηλότερες θέσεις ευνοείται η εργασιακή εμπιστοσύνη. Τι ζητούν οι νεότεροι, ποιοι κλάδοι εμπνέουν ασφάλεια, οι διαφορές μεταξύ φύλων. Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα.

Ερευνα KPMG: Ενας στους 4 δεν αισθάνεται ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία του

Διαδικτυακή έρευνα με θέμα «Ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία: Προκλήσεις και ευκαιρίες» πραγματοποίησε η KPMG με σκοπό να εστιάσει στο αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας, στο πώς το βιώνουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους και στους παράγοντες που το επηρεάζουν.

Η έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ 8-21 Φεβρουαρίου 2024 και στην οποία συμμετείχαν 419 εργαζόμενοι, προερχόμενοι από κάθε κλάδο, ειδικότητα, ιεραρχικό επίπεδο και επαγγελματικό προφίλ της ελληνικής αγοράς, ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό ψυχολογικής ασφάλειας που νιώθουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, συνολικά και ανά κατηγορία, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του αισθήματος ψυχολογικής ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

Ακολουθούν κύρια ευρήματα της έρευνας:

  • Τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλείς στην εργασία τους
  • Οι παράγοντες που ανέδειξαν οι εργαζόμενοι ότι επηρεάζουν περισσότερο το αίσθημα της ψυχολογικής τους ασφάλειας, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι: εμπιστοσύνη, αναγνώριση, υποστήριξη.
  • Μεταξύ των φύλων παρατηρούνται οριακές διαφοροποιήσεις, γεγονός που καταδεικνύει συλλογικότητα στο αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας
  • Η συμπερίληψη αναδεικνύεται πιο έντονα από τους εργαζόμενους μικρότερης ηλικίας ως παράγοντας που επηρεάζει το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας.
  • Το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας είναι μεγαλύτερο σε εργαζόμενους άνω των 51 ετών (σε σχέση με τους 41-50 και ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους έως 40 ετών). Επίσης, οι άνω των 51 ετών ανέφεραν ότι νιώθουν πιο άνετα να επικοινωνήσουν ανοιχτά τις θέσεις τους και εμπιστεύονται περισσότερο τους συναδέλφους τους.
  • Ένας στους δύο εργαζόμενους έως 40 ετών επιθυμεί περισσότερη ευελιξία στις εργάσιμες ώρες και υβριδικό τρόπο εργασίας, έναντι των εργαζομένων άνω των 51 ετών όπου μόνο ένας στους πέντε επιθυμεί κάτι αντίστοιχο.
  • Για τους εργαζόμενους που κατέχουν διοικητικές θέσεις, το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας είναι αυξημένο σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε μη διοικητικά πόστα.
  • Υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση του αισθήματος ασφάλειας ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας, πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο προσωπικό απασχολεί μια εταιρεία τόσο πιο ασφαλείς αισθάνονται οι εργαζόμενοί της.
  • Η αναγνώριση επιτυχιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μαζί με την εποικοδομητική ανατροφοδότηση από προϊσταμένους, είναι οι σημαντικότερες ενέργειες που επιθυμούν οι εργαζόμενοι για την ενίσχυση του αισθήματος ψυχολογικής ασφάλειάς τους.
  • Σε κλάδους με ιδιαίτερη δυναμική, όπως της τεχνολογίας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς, με πολύ υψηλά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες της καινοτομίας και της δεκτικότητας σε νέες ιδέες, αλλά και ως προς την υποστήριξη που νιώθουν ότι έχουν στις προσωπικές τους ανάγκες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v