Φόροι και εισφορές «τρώνε» το 38,5% των μισθών

Αυξημένη και πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η επιβάρυνση για τους Ελληνες εργαζόμενους. Ο πληθωρισμός επιβάρυνε την κατάσταση σε όλες σχεδόν τις χώρες του Οργανισμού.

Φόροι και εισφορές «τρώνε» το 38,5% των μισθών

Στο 38,5% ανέβηκε την περασμένη χρονιά η φορολογική επιβάρυνση για έναν εργαζόμενο χωρίς οικογένεια που αμείβεται με τον μέσο μηνιαίο μισθό. Οσο για έναν εργαζόμενο με δύο παιδιά, η επιβάρυνση είναι επίσης υψηλή και διαμορφώνεται στο 37,1%. Στα ποσοστά περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πρακτικά η χώρα μας εξακολουθεί να επιβαρύνει τους πολίτες πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, καθώς το βάρος διαμορφώνεται στο 25,7% στις οικογένειες με δύο παιδιά και στο 34,8% για τον άγαμο εργαζόμενο.

Στην πλειονότητα των χωρών, η αύξηση της φορολογίας της εργασίας οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ενώ οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν σε 18 χώρες του ΟΟΣΑ, οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν σε 37 από τις 38 χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τα ιστορικά επίπεδα.

Ελλείψει αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των φορολογικών συστημάτων σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, ο υψηλός πληθωρισμός τείνει να αυξάνει τις φορολογικές υποχρεώσεις των εργαζομένων, ωθώντας τους σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, και διαβρώνει την αξία των φορολογικών ελαφρύνσεων και των οφελών σε χρήμα που λαμβάνουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v