Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Πράσινο φως στις μάκρο προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου

Οι προβλέψεις του ΕΔΣ για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ συγκλίνουν αν και λίγο πιο συντηρητικές από το μακροοικονομικό σενάριο που περιγράφεται στο τρέχον Πρόγραμμα Σταθερότητας, επισημαίνει.

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Πράσινο φως στις μάκρο προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου

Tο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζεται το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2024 (ΠΣ 2024), σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Το μακροοικονομικό του σενάριο είναι συνεπές με εκείνο του Προγράμματος Σταθερότητας 2023 και με το αντίστοιχο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024. Οι προβλέψεις του ΕΔΣ για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (2,3% για το 2024 και 2,4% για το 2025) συγκλίνουν αν και λίγο πιο συντηρητικές, με το μακροοικονομικό σενάριο που περιγράφεται στο τρέχον ΠΣ 2024, καθώς και με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων.

Η ελαφρώς πιο συντηρητική εκτίμηση του ΕΔΣ βασίζεται σε μια εντονότερη επίπτωση από τον χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών της ΕΕ και τη μεγαλύτερη του αναμενόμενου καθυστέρηση της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία ότι, ο ρυθμός μεγέθυνσης για την περίοδο 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός μεγέθυνσης στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται να διαμορφωθεί σε 0,8%). Η εξέλιξη του πληθωρισμού είναι συνεπής με την πρόβλεψη στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2024 (2,6% για το 2024) και αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του στο 2% για το 2025.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της πορεία με ρυθμό αύξησης 1,6%, σε συνδυασμό με σημαντική άνοδο των εξαγωγών. Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να επιδράσουν σημαντικά στον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου που συνεχίζει ανοδική πορεία με πρόβλεψη στο 9,1% για το 2024.

Στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία συντάσσονται μεταξύ άλλων: η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μια ταχύτερη του αναμενόμενου αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ και η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από ξένους οίκους αξιολόγησης.

Από την άλλη πλευρά, οι πιθανές προκλήσεις στην υλοποίηση του μακροοικονομικού σεναρίου του ΠΣ 2024 μπορεί να προέλθουν από αβεβαιότητα λόγω μεγαλύτερης του αναμενόμενου διάρκειας των πληθωριστικών πιέσεων, από εξωγενείς κλυδωνισμούς στην οικονομία λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και πιθανές απαιτήσεις σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Συμφώνου δημοσιονομικής διακυβέρνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Μπορείτε να βρείτε τη Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024 εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v