Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα τρικ των επιχειρήσεων για να μην πληρώσουν τριετίες

Τεχνάσματα και διαφορετικές ερμηνείες χρησιμοποιούν οι εργοδότες, για να μην εφαρμόσουν τον νόμο για ξεπάγωμα τριετιών. Ποια είναι τα συνηθέστερα. Στοχευμένοι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα τρικ των επιχειρήσεων για να μην πληρώσουν τριετίες

Με διάφορα τρικ και προσπάθειες διαφορετικής ερμηνείας των σχετικών διατάξεων προσπαθούν επιχειρήσεις να μην εφαρμόσουν το νόμο που προβλέπει -υπό προϋποθέσεις- το ξεπάγωμα των τριετιών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νούμερο ένα «επιλογή» των εργοδοτών είναι να υποχρεώσουν τους εργαζόμενους σε υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας στην οποία δεν θα προβλέπεται δικαίωμα αύξησης του μισθού με βάση την προϋπηρεσία, ενώ υπάρχουν και επιχειρήσεις που ερμηνεύουν λανθασμένα τον πρόσφατο νόμο, θεωρώντας ότι η προϋπηρεσία για να ισχύει, θα πρέπει να έχει διανυθεί στο σύνολό της στον ίδιο εργοδότη.

Τις προσπάθειες αυτές διαπιστώνουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους και οι επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ), οι οποίοι διενεργούν ελέγχους τόσο στο πεδίο της εφαρμογής του νέου κατώτατου μισθού όσο και στη χορήγηση των μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετίες).

Αναλυτικά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις οποίες έχουν υπογραφεί ατομικές συμβάσεις εργασίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία-σταθμό για το ξεπάγωμα των τριετιών.

Σε αυτές, ο εργοδότης έχει προνοήσει να αναφέρει ότι δεν ισχύει κάθε άλλη αύξηση πέρα από αυτή που συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μη εφαρμογή του νόμου για τη μισθολογική ωρίμανση. Όσοι δεν πρόλαβαν, ή δεν προνόησαν, προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν εκ των υστέρων αντίστοιχες ατομικές συμβάσεις, προκειμένου να μην καταβληθούν οι τριετίες, όταν αυτές συμπληρωθούν.

Άλλοι πάλι, ερμηνεύουν το νόμο, θεωρώντας ότι η προϋπηρεσία πρέπει να αφορά χρόνο εργασίας που διανύθηκε μόνο στη δική τους επιχείρηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Το άρθρο 33 του νόμου 5053/23 αλλά και η ειδική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας ορίζουν ξεκάθαρα πως για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο «ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14.02.2012 και μετά την 1.1.2024».

Προσοχή όμως. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όσους αμείβονται σύμφωνα με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που βρίσκεται σε ισχύ. Για αυτούς μετρά η προϋπηρεσία στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.

Προβλήματα υπάρχουν και με το εργόσημο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται για εργασία στον αγροτικό τομέα ή για φύλαξη ηλικιωμένων, εάν καταβάλλονται οι βασικές αποδοχές, δεν γίνεται η προσμέτρηση της όποιας προϋπηρεσίας του εργαζόμενου.

Για το θέμα ήδη έχει ξεκινήσει ελέγχους η Επιθεώρηση Εργασίας σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων ως προς την αμοιβή, τη χορήγηση και την πληρωμή των αδειών τους και την εν γένει τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, έμφαση δίνεται:

1. Στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ και του κατώτατου ημερομισθίου στα 37,07 ευρώ, από την 1η Απριλίου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

2. Στην προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο (τριετίες και μισθολογικές ωριμάνσεις). Η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.
  • Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v