Κυνήγι της Επιτροπής Παιγνίων για να εισπράξει 6,26 εκατ. ευρώ

Μεγάλες είναι οι οφειλές παρόχων τυχερών παιχνιδιών προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Το καζίνο Λουτρακίου ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με επίδικες απαιτήσεις πάνω από €4,4 εκατ.

Κυνήγι της Επιτροπής Παιγνίων για να εισπράξει 6,26 εκατ. ευρώ

Το 2023 μπορεί να χαρακτηριστεί μια πολύ αποδοτική χρονιά για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς κατέγραψε στα οικονομικά της πλεόνασμα πάνω από 13 εκατ. ευρώ. Ωστόσο φαίνεται πως οι πάροχοι τυχερών παιγνίων, με πρωταγωνιστή το καζίνο Λουτρακίου, οφείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή πάνω από 6,26 εκατ. ευρώ.

Όπως καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της ΕΕΕΠ, «στο τέλος του 2023 οι επιχειρήσεις Καζίνο όφειλαν προς το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕΕΠ συνολικό ποσό ύψους 5,6 εκατ. ευρώ εκ του οποίου οι αποδόσεις για την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 ανέρχονται στα 996,8 χιλ. ευρώ και ποσό 255 χιλ. ευρώ αφορά νέα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από την Επιτροπή».

Όπως αναφέρουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, ήδη έχει αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό του Δεκεμβρίου 2023, ενώ το ποσό των προστίμων που εκκρεμεί θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ εντός του 2024.

Όπως επισημαίνεται, μεταφέρονται από απογραφή στην οικονομική χρήση 2023 επίδικες απαιτήσεις της ΕΕΕΠ και του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του Καζίνο Λουτρακίου, ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 15/5/2018 έως 31/12/2018, όπως έχουν επιδικαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά και το ΣτΕ. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν προσδιοριστεί σε ειδικό λογαριασμό ως «Επίδικες Απαιτήσεις από Καζίνο Λουτρακίου».

Από τα στοιχεία της ΕΕΕΠ προκύπτει ότι, όσον αφορά τα πρόστιμα, την… πρωτιά «κλέβουν» οι διαδικτυακοί πάροχοι, καθώς το 2023 έπεσαν «καμπάνες» 507,5 χιλ. ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ πλέον προσαυξήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, οι οφειλές τρίτων προς την Ανεξάρτητη Αρχή στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκαν ως εξής: για τις επιχειρήσεις καζίνο το ανοιχτό υπόλοιπο ανήλθε σε 996,8 χιλ. ευρώ, το επίδικο 4,4 εκατ. ευρώ και από διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα 255 χιλ. ευρώ. Το σύνολο των οφειλών των καζίνο ανέρχεται σε 5,65 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού, το ανοιχτό υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 907 ευρώ και οι διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα 507,5 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές διαμορφώθηκαν σε 508,4 χιλ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, ο ΟΠΑΠ για το 2023 δεν έχει ούτε οφειλές, ούτε πρόστιμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο φαίνεται να «χρωστά» στην ΕΕΕΠ πάνω από 102 χιλ. ευρώ. Όπως εξηγούν στελέχη της ΕΕΕΠ, η οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπεύει την απαίτηση της ΕΕΕΠ από τις ΔΟΥ στις οποίες έχουν διαβιβαστεί χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν διοικητικές κυρώσεις εταιρειών διαδικτυακού στοιχηματισμού και επιχειρήσεων καζίνο για τον πόρο του 10% όπως αυτός προβλέπεται από τον νόμο 4002/2011.

Εντός του 2023 η ΕΕΕΠ διαβίβασε στις αρμόδιες ΔΟΥ χρηματικούς καταλόγους οι οποίοι περιλάμβαναν όλα τα ληξιπρόθεσμα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από την Αρχή από το 2015 μέχρι και το 2022 σε διαδικτυακές εταιρίες και επιχειρήσεις καζίνο. Το ύψος των απαιτήσεων που πλέον θα αναζητείται από τις ΔΟΥ ανέρχεται σε 911 χιλ. ευρώ πλέον των προσαυξήσεων που αναλογούν. Από το συνολικό ποσό (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) η ΔΟΥ παρακρατά ποσοστό 20% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης και από το υπόλοιπο ποσό, ποσοστό 90% αποδίδεται στο Δημόσιο Ταμείο και 10% θα πρέπει να επιστραφεί στην ΕΕΕΠ.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που έχει στην διάθεσή του το Εuro2day.gr, το συνολικό ανοιχτό υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 1 εκατ. ευρώ, το επίδικο που αφορά μόνο το καζίνο στο Λουτράκι ανέρχεται σε 4,4 εκατ. ευρώ, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε 762,5 χιλ. ευρώ και το σύνολο των οφειλών είναι 6,26 εκατ. ευρώ.

Τα καζίνο

Τα καζίνο δημιούργησαν μέσα στο 2023 νέα ελλείμματα, με μοναδική εξαίρεση το καζίνο της Σύρου.
Ειδικότερα:

 • Το καζίνο Σύρου στο τέλος του 2023 είχε μηδενικό υπόλοιπο προς την ΕΕΕΠ, ενώ στο τέλος του 2022 είχε 47,1 χιλ. ευρώ.
 • Το καζίνο του Ρίου στο τέλος του 2023 είχε υπόλοιπο προς την ΕΕΕΠ 219,9 χιλ. ευρώ, από 129,8 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2022.
 • Το καζίνο Θεσσαλονίκης είχε στο τέλος του 2023 υπόλοιπο 266 χιλ. ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή, από 246,8 χιλ. ευρώ το 2022.
 • Το καζίνο Θράκης κατέγραψε υπόλοιπο 46 χιλ. ευρώ, από 24,7 χιλ. ευρώ το 2022
 • Το καζίνο Κέρκυρας κατέγραψε υπόλοιπο 13,5 χιλ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2022 είχε 21,6 χιλ. ευρώ.
 • Το καζίνο Λουτρακίου κατέγραψε υπόλοιπο 397,5 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2023, ενώ στο τέλος του 2022 είχε 368,8 χιλ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφηκαν οι επίδικες απαιτήσεις από καζίνο που, εκτός από το καζίνο Λουτρακίου, εμφανίζουν και τα καζίνο Πάρνηθας στα 201,9 χιλ. ευρώ από 177 χιλ. ευρώ, Πόρτο Καρράς με 2,67 χιλ. ευρώ, Φλώρινας 11,43 χιλ. ευρώ και Ρόδου 92,47 χιλ. ευρώ το 2023, από 15 χιλ. ευρώ το 2022.

Οι διαδικτυακοί πάροχοι

Αλλά και η αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού που έχει μπει σε τάξη από το 2022, με την επίδοση αδειών τύπου 1 και 2, φαίνεται ότι στο τέλος του 2023 έχει υπόλοιπο προς την ΕΕΕΠ κυρίως από πρόστιμα που έχουν επιδοθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του 2023 υπόλοιπα παρουσίασαν οι:

 • B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITED 500 χιλ. ευρώ από 283,3 χιλ. ευρώ το 2022
 • GLB GmbH 17,5 χιλ. ευρώ
 • LOGFLEX LΙIMITED 60 χιλ. ευρώ
 • MAGIC SERVICES LIMITED 144,6 χιλ. ευρώ.
 • ONLINE AMUSEMENT SOLUTIONS LTD 512 ευρώ από 13 χιλ. ευρώ το 2022
 • ONLINE AMUSEMENT SOLUTIONS N.V. 67,7 χιλ. ευρώ.
 • PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LIMITED 395,36 ευρώ από 11,4 χιλ. ευρώ το 2022
 • REBELS GAMING LIMITED 57,99 χιλ. ευρώ
 • SPORTING ODDS LTD 4 χιλ. ευρώ
 • Eldorado Sportwetten GmbH (blacklist 13η 21/11/2016) 60 χιλ. ευρώ
 • VOLTA FUN PARK AE 7,5. χιλ. ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v