Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων για «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Αξιολόγηση ενστάσεων για αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβληθείσαν στο πλαίσιο δράσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γνωμοδότηση προς τον υπουργό ανάπτυξης για την αποδοχή ή την απόρριψη τους.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων για «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Ανάπτυξης ,'Αννα Μάνη Παπαδημητρίου και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των αποφάσεων ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβληθείσαν στο πλαίσιο της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η γνωμοδότηση προς τον υπουργό ανάπτυξης για την αποδοχή ή την απόρριψη τους.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η Ουρανία Πάνου -Διαμάντη, προϊσταμένη της διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v