Ξεκινά τις επενδύσεις το νέο επικουρικό ταμείο

Τι θα προβλέπει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας. Πόσα χρήματα έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό του και πώς θα τα πάρει από την ΤτΕ. Πώς θα γίνονται οι επενδύσεις.

Ξεκινά τις επενδύσεις το νέο επικουρικό ταμείο

Την μεταφορά περίπου 140 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο επενδυτικό κεφάλαιο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στο Ταμείο, προκειμένου να «τρέξει» η νέα επενδυτική του στρατηγική, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

Ήδη, επεξεργάζονται νομοθετική διάταξη, με την οποία αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για την λειτουργία του πρώτου επενδυτικού χαρτοφυλακίου του νέο επικουρικού. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου, η διάταξη θα επιτρέπει την εξαίρεση των κεφαλαίων του ΤΕΚΑ που ανέρχονται σε περίπου 140 εκατ. ευρώ, από το Κοινό Κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προκειμένου να ξεκινήσει η αυτόνομη επενδυτική λειτουργία του Ταμείου, μέσω ενός νέου, προκαθορισμένου (default) επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Σε αυτό, θα μεταπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι ή θα ενταχθούν στο ΤΕΚΑ.

Όπως έχει επισημάνει ο κ. Τσακλόγλου, ήδη, βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας το default χαρτοφυλάκιο για τους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ και χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση, που θα εισαχθεί στη βουλή άμεσα, προκειμένου να μεταφερθούν τα κεφάλαια του κεφαλαιοποιητικού επικουρικού Ταμείου, από το Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος στο ΤΕΚΑ.

Ήδη, το Ταμείο εισήχθη στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και βάσει της νομοθεσίας, θα πρέπει εντός του 2024 να περάσει από την πρώτη, μεταβατική περίοδο ανάπτυξης της επενδυτικής του λειτουργίας, στην δεύτερη.

Να σημειωθεί ότι έως σήμερα, τα αποθεματικά του ΤΕΚΑ, ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εισφορές 367.000 ασφαλισμένων και 148.000 επιχειρήσεων. Ο αριθμός αυτός θα βαίνει διαρκώς αυξανόμενος, καθώς προστίθενται αυτόματα, όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Επίσης, προαιρετικά, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, μπορούν να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ και οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ, που έχουν γεννηθεί από 1.1.1987, δηλαδή είναι έως 37 ετών. Θα πρέπει όμως οι ίδιοι να επιλέξουν να αλλάξουν Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Βάσει δε, του σχεδιασμού, έως και το 2026 όλοι οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν το ίδιο, προκαθορισμένο (default) συνταξιοδοτικό προϊόν που θα συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός τυπικού ασφαλισμένου, χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του.

Το προκαθορισμένο αυτό συνταξιοδοτικό προϊόν θα αντιστοιχεί σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα έχει δομή κύκλου ζωής. Δηλαδή, η σύνθεσή του θα είναι προσωποποιημένη, θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του κάθε ασφαλισμένου και θα αντιστοιχεί σε σύνθεση με υψηλότερο ρίσκο για τους νεότερους σε ηλικία ασφαλισμένους, το οποίο βαθμιαία θα μειώνεται, καθώς ο ασφαλισμένος πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Από το 2026 και μετά, κατά την τρίτη περίοδο, το ΤΕΚΑ θα είναι σε θέση να προσφέρει στους ασφαλισμένους έναν μικρό αριθμό κατάλληλα διαμορφωμένων συνταξιοδοτικών προϊόντων (επενδυτικών χαρτοφυλακίων) διαβαθμισμένου ρίσκου (δυναμικό - ισορροπημένο - συντηρητικό). Θα αφορά βέβαια μόνον εκείνους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να επιλέγουν το συνταξιοδοτικό προϊόν όπου θα τοποθετούνται οι εισφορές του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myTEKA, ενώ εάν το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την επιλογή του κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα μάλιστα με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, το ΤΕΚΑ εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, ισχυρό πλέγμα εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, αρχές καλής διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές. Η διαχείριση δε, των αποθεματικών και της επενδυτικής λειτουργίας του εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v