Φρέναρε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Μάρτιο

Τα στοιχεία δείχνουν οριακή κάμψη 2%, η οποία σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στη μείωση τιμών στην ενέργεια. Ανοδικά οι κατασκευές. Τα δεδομένα για το πρώτο τρίμηνο.

Φρέναρε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Μάρτιο

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 100.812.534 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023, που είχε ανέλθει σε 99.276.276 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2023 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες, κατά 20%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού κατά 33,5%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2024 ανήλθε σε 29.283.443 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,0% σε σχέση με τον Μάρτιο 2023, που είχε ανέλθει 29.883.337 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 25,7%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευών, κατά 14,7%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v