Πώς απαντούν οι Servicers στα πρόστιμα του ΥΠΑΝ

Τα πρόστιμα αφορούν παλαιότερες υποθέσεις, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Για να αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί πρέπει οι δανειολήπτες να δηλώσουν τα στοιχεία τους και έτσι να προχωρήσουν οι ρυθμίσεις.

Πώς απαντούν οι Servicers στα πρόστιμα του ΥΠΑΝ

Τα πρόστιμα που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων αφορούν σύμφωνα με πηγές των servicers, παλαιότερες υποθέσεις, όταν δεν υπήρχαν οι βελτιώσεις που έγιναν πρόσφατα τόσο στο θεσμικό πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης, όσο και στους νέους κανόνες λειτουργίας (ως προς την σχέση με τον οφειλέτη) των εν λόγω εταιρειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά τις αλλαγές οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται στην συντριπτική τους πλειονότητα και αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτό δεν γίνεται σκοπίμως, αλλά λόγω του μεγάλου όγκου των περιπτώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο μόνο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης που συμβάλλει στην προστασία των δανειοληπτών είναι οι ρυθμίσεις των δανείων. Ωστόσο, επισημαίνουν πως για να υπάρξουν ρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρχουν στη βάση δεδομένων και τα στοιχεία των δανειοληπτών. Εξου και καλούν τους δανειολήπτες να δηλώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να κληθούν για ρύθμιση της οφειλής τους. «Κύριο μέλημα μας είναι να εξυπηρετούμε και να επιλύουμε με αποτελεσματικές ρυθμίσεις και βιώσιμες λύσεις», υποστηρίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 305.000 ευρώ σε τρεις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, τις doValue, Cepal και QQuant.

Συγκεκριμένα:

- Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στην doValue Greece, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/09, για τους εξής λόγους:

  1. Ενημέρωση δανειοληπτών από εκπροσώπους της εταιρείας περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, όπου είτε ο δανειολήπτης κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του δανείου του είτε είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 τηρώντας τη δικαστική ρύθμιση.
  2. Αθέμιτη και παραπλανητική πρακτική από εκπρόσωπο της εταιρείας. Επιδείκνυε προσβλητική συμπεριφορά με χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής.

- Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στην QQuant Master Servicer σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτήματος δανειοληπτών που αφορά σε αποστολή δοσολογίου και βεβαίωσης καταβολών στο πλαίσιο ρύθμισης δυνάμει δικαστικής απόφασης του ν. 3869/2010.

- Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ στην QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαπιστώθηκε μη ανταπόκριση της εταιρείας σε αιτήματα δανειοληπτών που αφορούσαν σε αποστολή δοσολογίου και αριθμού λογαριασμού εξυπηρέτησης για την καταβολή των ποσών που όριζε η δικαστική ρύθμιση.

- Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ στη Cepal Hellas A.E.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

  1. Μη ανταπόκριση της εταιρείας σε πλήθος ηλεκτρονικών μηνυμάτων εκ μέρους του οφειλέτη, με σκοπό τη ρύθμιση της οφειλής του.
  2. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εταιρείας να ανταποκριθεί εντός εύλογου χρόνου στην προσπάθεια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών.
  3. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων δανειοληπτών περί χορήγησης βεβαίωσης καταβολών και αριθμού λογαριασμού εξυπηρέτησης των δανείων τους.
  4. Δυσχέρεια στην επικοινωνία των δανειοληπτών με την εταιρεία, στο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v