Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους

Εντός του τρέχοντος μηνός, ενεργοποιείται το σύστημα διαλειτουργικότητας στους Δήμους που θα παρέχει «οn line ενημέρωση» στην ΑΑΔΕ για την πορεία αποπληρωμής των χρεών των πολιτών.

Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους

«Μάτια» στα ταμεία των Δήμων και των φορέων του Δημοσίου, θα αποκτήσει εντός Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκδίδοντας φορολογική ενημερότητα «εξπρές» για τους φορολογούμενους που κλείνουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους από απλήρωτα δημοτικά τέλη ή κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εντός του τρέχοντος μηνός, ενεργοποιείται το σύστημα διαλειτουργικότητας στους Δήμους που θα παρέχει «οn line ενημέρωση» στην ΑΑΔΕ για την πορεία αποπληρωμής των χρεών των πολιτών.

Μόλις τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις, θα χορηγείται άμεσα φορολογική ενημερότητα σε όσους τη ζητάνε.
Με τη νέα υπηρεσία οι φορολογικές αρχές θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους φορολογούμενους που «καθάρισαν» με τα χρέη τους στο Δήμο (τα πλήρωσαν ή τα ρύθμισαν) και αυτόματα θα χορηγείται το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για τις συναλλαγές τους. Αντίθετα για όσους έχουν απλήρωτα χρέη από δημοτικά τέλη ή κλήσεις της Δημοτική Αστυνομίας θα μπλοκάρεται αυτόματα η έκδοσή της.

Η διαφορά με το ισχύον καθεστώς είναι η εξής:

Σήμερα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην εξόφληση του χρέους που έχει στον Δήμο δεν μπορεί να λάβει άμεσα φορολογική ενημερότητα καθώς η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, από τον φορέα για την εξόφληση της οφειλής, γίνεται δια της παραδοσιακής οδού (μέσω επιστολών).

Για τη φορολογική ενημερότητα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών.
  • Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.
  • Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Ωστόσο η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί, με γραπτή συναίνεση του Διοικητή, να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v