Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά 5ετή παράταση για τους ανελκυστήρες

Αίτημα πενταετούς παράτασης των προθεσμιών επιθεώρησης-ανακαίνισης και νέας ρύθμισης των διαδικασιών για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία η ΠΟΜΙΔΑ.

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά 5ετή παράταση για τους ανελκυστήρες
Αίτημα πενταετούς παράτασης των προθεσμιών επιθεώρησης-ανακαίνισης και νέας ρύθμισης των διαδικασιών για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία η ΠΟΜΙΔΑ.

Προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοίδη και το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλεξ. Φούρλα

Στις 31.12.2010 λήγει η προθεσμία περιοδικού ελέγχου, αναβάθμισης και καταχώρησης στην αρμόδια Νομαρχία, όλων των παλαιών ανελκυστήρων της χώρας που λειτουργούν με προέγκριση εγκατάστασης και έχει συμπληρωθεί 30ετία από την εγκατάστασή τους. Μέχρι σήμερα ελάχιστο ποσοστό τέτοιων ανελκυστήρων έχει επιθεωρηθεί και καταχωρηθεί, και το εναπομένον δίμηνο διάστημα είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επαρκέσει για τους 350.000 περίπου υπόλοιπους ανελκυστήρες, ούτε υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα τα αναγκαία 3,5 δις ευρώ, όπως έχουμε δημόσια αποδείξει, για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρων, από νοικοκυριά τα οποία, λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τα κοινόχρηστα.

Η ΠΟΜΙΔΑ δέχεται εντονότατες διαμαρτυρίες ιδιοκτητών και διαχειριστών από όλη τη χώρα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία επιθεώρησης & ανακαίνισης των υφισταμένων ανελκυστήρων και συγκεκριμένα: 
 
* Την πίεση προς τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες κτιρίων με ανελκυστήρες να προβούν σε άμεση ανακαίνιση των ανελκυστήρων τους μέχρι 31.12.2010, σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος των αιτουμένων ποσών ανακαίνισης από τους συντηρητές και κατασκευαστές τους, και χωρίς καμιά ουσιαστική δυνατότητα ανταγωνισμού ή ελέγχου των ζητουμένων ποσών και

* Τη θέσπιση αδικαιολόγητης υποχρεωτικής περιοδικής επιθεώρησης των παλαιών ανελκυστήρων από διαπιστευμένους φορείς, περιοδικά ανά τριετία-τετραετία και επ΄ άπειρον!

* Την παράβλεψη από την Πολιτεία του ότι η επιθεώρηση των υπαρχόντων ανελκυστήρων δεν προβλέπεται από κάποια κοινοτική οδηγία, αλλά από την απλή σύσταση 95/216/ΕΚ που ΔΕΝ προβλέπει ελέγχους από διαπιστευμένους φορείς στους παλαιούς ανελκυστήρες, και η οποία στη χώρα μας επιχειρείται να εφαρμοστεί με υπέρμετρο ζήλο σε βάρος του κοινού, και προς όφελος των σχετικών ιδιωτικών επαγγελματικών συμφερόντων.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, για λογαριασμό των ιδιοκτητών και διαχειριστών διαμερισμάτων και γραφείων όλης της χώρας, ζητούμε συγκεκριμένα τα εξής:

1. Να παραταθούν τουλάχιστον για μια πενταετία οι προθεσμίες για την επιθεώρηση όλων των ιδιωτικών ανελκυστήρων, ώστε να έχει ξεπεραστεί η περίοδος της μεγάλης οικονομικής κρίσης και να μπορούν οι (συν)ιδιοκτήτες των κτιρίων να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα αντίστοιχα οικονομικά βάρη.

2. Να καταστρωθεί με συνεργασία του εγκαταστάτη/συντηρητή και των ιδιοκτητών / διαχειριστών, για κάθε ανελκυστήρα που χρειάζεται βελτιώσεις, 5ετές, τουλάχιστον, πρόγραμμα για την εκτέλεση των βελτιώσεων αυτών, το οποίο θα κοινοποιείται και θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, με βάση τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας της εγκατάστασης και την οικονομική δυνατότητα των (συν)ιδιοκτητών.

3. Να καταργηθούν οι περιοδικοί έλεγχοι των υφισταμένων ιδιωτικών ανελκυστήρων από διαπιστευμένες εταιρείες, οι οποίες να διεξάγουν μόνον αρχικούς ελέγχους στους νέους ανελκυστήρες, όπως ακριβώς προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 95/16/ΕΚ.

4. Να ορισθεί νομοθετικά ότι η συμμόρφωση και καταχώρηση των υφισταμένων ανελκυστήρων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80 («Κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενους ανελκυστήρες επιβατών & αγαθών») θα πραγματοποιείται με ευθύνη των κατασκευαστών-συντηρητών τους.

5. Να θεσπισθεί νόμιμη διαδικασία ελέγχου της δραστηριότητας και των κοστολογίων των ελεγκτών και συντηρητών ανελκυστήρων (έλεγχος της Αγοράς), στην οποία να μπορεί να καταφεύγει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης με χαμηλό οικονομικό κόστος και να ελέγχει την βασιμότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ή να υποβάλλει παράπονα για θέματα όπως π.χ. γιατί οι συντηρητές αρνούνται επίμονα να μειώσουν τον αριθμό των ετήσιων συντηρήσεων κάτω από 12, όπως ρητά προβλέπεται για τις μονοκατοικίες (ανά δίμηνο) και για τις πολυκατοικίες (ανά 45 ημέρες)!

6. Εφόσον οι εργασίες περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικές για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν ανελκυστήρα (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές) και δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να πραγματοποιεί και αυτή επιθεωρήσεις (όπως π.χ. τα κρατικά ΚΤΕΟ), αλλά υπάρχουν μόνον ιδιωτικές διαπιστευμένες εταιρείες ελέγχου στις οποίες ο Έλληνας πολίτης είναι αναγκαστικός και δέσμιος πελάτης, και επειδή είναι γνωστό ότι ο ανταγωνισμός είναι άγνωστη έννοια στο όλο κύκλωμα των ανελκυστήρων, να καθορισθεί ανώτατη αμοιβή για τους ελέγχους ανελκυστήρων ύψους 50-100 ευρώ, και ανώτατες τιμές εργασιών, ανταλλακτικών και τακτικής συντήρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, να εξετάσετε ως αρμόδιοι την ενεργοποίηση των διαδικασιών προστασίας του Καταναλωτή και εν ανάγκη και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v