Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Blackrock: Οι ελληνικές τράπεζες δεν καταρρέουν

Ο επικεφαλής της συμβουλευτικής ομάδας της BlackRock Solutions,  Κρέιγκ Φίλιπς, καθησυχάζει για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά υποστηρίζει ότι οι κρατικοποιήσεις είναι αναπόφευκτες λόγω της έλλειψης κεφαλαίων.

Blackrock: Οι ελληνικές τράπεζες δεν καταρρέουν
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δεν έχει σχέση µε το ιρλανδικό. Είναι πολύ πιο συντηρητικό και δεν υπάρχει η «φούσκα» που διέλυσε τα ιρλανδικά πιστωτικά ιδρύµατα. Αυτό λέει µιλώντας στο «Βήµα» ο κ. Κρέιγκ Φίλιπς, επικεφαλής της συµβουλευτικής οµάδας για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές του τµήµατος της BlackRock Solutions, που µε 40 - 50 άτοµα στην Αθήνα έχει αναλάβει την εκτέλεση της διαγνωστικής µελέτης των ελληνικών τραπεζών.

Ο κ. Φίλιπς εµφανίζεται καθησυχαστικός για τον ρόλο της εταιρίας του, η παρουσία της οποίας έχει προκαλέσει αναταραχές σε τραπεζικούς κύκλους.

Ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή της BlackRock έγινε κατόπιν διαγωνισµού, ενώ σηµειώνει ότι το ενδεχόµενο κρατικοποιήσεων βρίσκεται στην ατζέντα σε όλη την Ευρώπη και όχι µόνο στην Ελλάδα.

Αναφορικά µε το αν η µελέτη θα λάβει υπόψη πιθανές ζηµίες των ελληνικών τραπεζών λόγω «κουρέµατος» του ελληνικού χρέους, απαντά: "Πολλά µοιάζουν να συµβαίνουν παράλληλα µε τη µελέτη µας. ?εν θέλω να ελαχιστοποιήσω τη σηµασία της, αλλά υπάρχουν σοβαρότεροι µακροοικονοµικοί παράγοντες και αυτά που πολλοί φοβούνται είναι οι ζηµίες στις τράπεζες, η ανάγκη κυβερνητικών ενισχύσεων και οι κρατικοποιήσεις".

Τέλος, ερωτηθείς για τον τρόπο κατηγοριοποίησης των δανείων για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους, σημειώνει: «Μας ζητείται να παράσχουµε εκτίµηση των κινδύνων στα εσωτερικά δανειακά χαρτοφυλάκια. Κάνουµε προβλέψεις επί των ζηµιών ή επί των ροών χρήµατος που επιστρέφουν στην τράπεζα. Και µαζεύουµε όσο περισσότερες πρωτογενείς πληροφορίες µπορούµε για τα πραγµατικά δάνεια, τις υποθήκες και την ιστορική συµπεριφορά των δανειζοµένων ώστε να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο πρόβλεψης για τη µελλοντική συµπεριφορά τους.

Η ανάλυσή µας έχει δύο σκέλη: Το πρώτο είναι η εκτίµηση της πιθανότητας µη αποπληρωµής των δανείων σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Και το δεύτερο είναι η εκτίµηση των ζηµιών από αυτό. Χρησιµοποιούµε πληροφορίες από τις τράπεζες και από άλλες πηγές της αγοράς. Κάνουµε επίσης συνεντεύξεις µε το προσωπικό των τραπεζών για να κατανοήσουµε διαδικασίες όπως η εξυπηρέτηση των δανείων».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v