Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορομπλόκο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Πληρώστε πρώτα όσα χρωστάτε και μόνο τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταβίβαση των ακινήτων σας, λέει το υπουργείο Οικονομικών, που προχωρά σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 3943/2011.

Φορομπλόκο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Πληρώστε πρώτα όσα χρωστάτε και μόνο τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταβίβαση των ακινήτων σας, λέει το υπουργείο Οικονομικών, που προχωρά σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 3943/2011.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Γ. Καπελέρη δίνονται οδηγίες στις εφορίες και στα τελωνεία κατά την έκδοση βεβαιώσεων οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου, σύμφωνα με τις οποίες από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές.

Μάλιστα, ακόμα και αυτές οι βεβαιώσεις οφειλής εκδίδονται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας.

Οι βεβαιώσεις οφειλής επισυνάπτονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη μεταβίβασης οφείλει να αποδώσει τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις ποσά οφειλής, επιμεριστικά στις εκδούσες τη βεβαίωση υπηρεσίες (εφορίες ή τελωνεία) εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v