Θα πωλούνται και... ληγμένα τρόφιμα

Τη δυνατότητα διάθεσης τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, τα οποία πρέπει να πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, δίνουν οι νέοι κανόνες διακίνησης/εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Θα πωλούνται και... ληγμένα τρόφιμα
Τη δυνατότητα διάθεσης τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, τα οποία πρέπει να πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, δίνουν οι νέοι κανόνες διακίνησης/εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 της ενότητας διακίνηση και διάθεση προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα -κάτι που όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου ισχύει ήδη-, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας».

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα ως άνω προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ προβλέπεται ότι την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

Όπως αναφέρεται στο ΔΙΕΠΠΥ, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:
• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Ωστόσο, προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης. Επίσης, απαγορεύεται η αντικατάσταση ή η τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v