Πτωτικά η οικοδομική δραστηριότητα στο 3μηνο 2005

Ετήσια μείωση της τάξης του 1,3% στον αριθμό των αδειών, του 0,7% στην επιφάνεια και του 0,6% στον όγκο εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Ετήσια πτώση και σε επίπεδο μήνα.

Πτωτικά η οικοδομική δραστηριότητα στο 3μηνο 2005
Μείωση της τάξης του 1,3% στον αριθμό των αδειών, του 0,7% στην επιφάνεια και του 0,6% στον όγκο εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Συγκεκριμένα, η Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολό της ανήλθε σε 17.658 άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.388,9 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 16.017,7 χιλιάδες κ.μ. όγκου, έναντι 17.888 αδειών, 4.419,0 χιλιάδων τ.μ. επιφανείας και 16.113,0 χιλιάδων κ.μ. όγκου, της αντίστοιχης περιόδου 2004.

Για το μήνα Μάρτιο, το σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθε σε 6.769 άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.695,0 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 6.145,8 χιλιάδες κ.μ. οικοδομικού όγκου, έναντι 7.391 αδειών, 1.752,4 χιλιάδων τ.μ. επιφάνειας και 6.538,4 χιλιάδων κ.μ. όγκου του Μαρτίου 2004. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 8,4% στον αριθμό αδειών, 3,3% στην επιφάνεια και 6,0% στον όγκο.

* τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την οικοδομική δραστηριότητα του τριμήνου 2005 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v