Τηλέτυπος: Διανομή δωρεάν μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των 30 εκατ. ευρώ προχωρά σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο ο Τηλέτυπος. Παράλληλα η γενική συνέλευση αποφάσισε την διεύρυνση του αριθμού των μελών του δ.σ. από 6 που ήταν μέχρι πρότινος σε 9.

Τηλέτυπος: Διανομή δωρεάν μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των 30 εκατ. ευρώ προχωρά σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο ο Τηλέτυπος.

Η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,13 ευρώ ανα μετοχή για την χρήση 2005, έναντι 0,12 ευρώ ανά μετοχή το 2004.

Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.123.750 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων, αποθεματικού υπέρ το άρτιον και φορολογηθέντος αποθεματικού, και η δωρεάν διανομή 1 νέας για κάθε 10 παλαιές μετοχές.

Παράλληλα η γενική συνέλευση αποφάσισε την διεύρυνση του αριθμού των μελών του δ.σ. από 6 που ήταν μέχρι πρότινος σε 9.

Σε αυτό θα συμμετέχουν οι κ. Χ. Τεγόπουλος, Η. Τσίγκας, Γ. Βαρδινογιάννης, Χ. Λαμπράκης, Γ. Μπόμπολας και Φ. Μπόμπολας, Γ. Προυσανίδης, Στ. Ψυχάρης και Γ. Αιδίνης.

Κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε ότι τα αποτελέσματα τριμήνου αναμένεται να κινηθούν στα αντίστοιχα με τα περυσινά επίπεδα, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στο εξάμηνο.

Τέλος, σε ότι αφορά την ψηφιακή τηλεόραση η διοίκηση τόνισε ότι τέτοια κίνηση μπορεί να γίνει εφόσον αυτό επιτραπεί από το νομικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v