ΕΛΤΟΝ: Στα 3,6 εκ. η καταστροφή από την πυρκαγιά

Στο ποσό των 3.602.691 ευρώ ανέρχεται η αξία των ενσώματων παγίων και των αποθεμάτων, της ΕΛΤΟΝ, τα οποία καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 11ης Μαϊου 2006, με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται στο ποσό ευρώ 3.805.000.

ΕΛΤΟΝ: Στα 3,6 εκ. η καταστροφή από την πυρκαγιά
Στο ποσό των 3.602.691 ευρώ ανέρχεται η αξία των ενσώματων παγίων (1.602.691 ευρώ) και των αποθεμάτων (2.000.000 ευρώ), της ΕΛΤΟΝ, τα οποία καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 11ης Μαϊου 2006 με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται στο ποσό ευρώ 3.805.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v